רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים -יבמות דף קט – יש להגיד לא! לתוכנית הממשלה ל”גייר” 14000-8000 אתיופים ולהביאם לארץ

פורסם ב: הערות על החברה | 0

תוספות מסכת יבמות דף קט עמוד ב

רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים – אמר ר”י דהיינו היכא שמשיאין אותן להתגייר או שמקבלין אותן מיד אבל אם הן מתאמצין להתגייר יש לנו לקבלם שהרי מצינו שנענשו אברהם יצחק ויעקב שלא קבלו לתמנע שבאתה להתגייר והלכה והיתה פלגש לאליפז בן עשו ונפק מינה עמלק דצערינהו לישראל כדאמרינן בהגדת חלק (סנהדרין צט:) וגם יהושע קבל רחב הזונה ונעמה ורות המואביה ובריש פרק במה מדליקין (שבת לא.) שגייר הלל אותו שאמר גיירני על מנת שתשימני כ”ג ואותו דעל מנת שתלמדני כל התורה כולה ואף על פי שלא היו מתאמצין להתגייר יודע היה הלל בהן שסופם להיות גרים גמורים כמו שעשה לבסוף.

קטע מתוך
תחקיר ערוץ 20: קהילת “שארית יהודי אתיופיה” – לא קיימת כיצד מצליחים ח”כ נגוסה וארגונים זרים להעלות לארץ בכל שנה מחדש את “אחרוני היהודים מאתיופיה” בעוד שהסוכנות היהודית קבעה כי אין יהודים במדינה מ-2008?

הרבנות הראשית לממשלה: “אי אפשר לגייר את מי שהבטחתם לו אזרחות”

לגבי הקבוצה הנוכחית, שכונסה במחנות מעבר (עליהם נפרט בפרק הבא בסדרת הכתבות) פרי עמלו של ארגון ‘NACOEJ’ (ועד צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה), מבהירה הרבנות הראשית האמונה על בית הדין לגיורים, כי “משרד ראש הממשלה אמר לרב (הראשי, הרב יצחק יוסף – א.ר) באופן ברור שאין ויכוח שהם לא יהודים”.

היא אף מדגישה: “אנחנו לא מוכנים להתנות את האזרחות שלהם בגיור, מכיוון שזהו לא גיור כנה. אם הגיור מביא לאזרחות, אז זה לא גיור. אז אדם מתגייר בשביל אזרחות, לא בגלל שהוא רוצה להיות יהודי. זה גיור פסול. זה חלק בסיסי בהלכות גיור. אין הבדל בין המגיעים מרוסיה למגיעים באתיופיה”. גם למשרד רה”מ האמון על החלטות הממשלה, הודיע הרב הראשי: “אי אפשר לגייר את מי שחייבתם אותו להתגייר בגלל שאתם נותנים לו אזרחות”.

“הבנתי שאני חוזה במעמד הזוי הגובל במיסיונריות. הם מייצרים להם אשליה, מעבירים אותם על דעתם ועל דתם”. מחנה מעבר בגונדר. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90
“הבנתי שאני חוזה במעמד הזוי הגובל במיסיונריות. הם מייצרים להם אשליה, מעבירים אותם על דעתם ועל דתם”. מחנה מעבר בגונדר. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

אך האם הם בכלל מעוניינים להתגייר? על פי שתי החלטות הממשלה האחרונות, קריטריון מחייב לכניסתם לישראל הוא ש”המועמד מבקש להתגייר בישראל לאחר שהוכיח כי הינו מזרע ישראל”. האם כל, חלק או מישהו מתוך ה-8,000 אכן הגיש כזו? במשרד הפנים מסרבים לתת תשובה. בני העדה בישראל, בהם אף מבני קהילת הפלאשמורה, מדווחים כי ישנם מאותם מהגרים אשר ממשיכים ללכת בארץ לכנסיות (אחת גדולה כזו קיימת בנתניה), לנהל אורח חיים נוצרי ואף לעבוד במיסיון.

“כשהביקור לא היה מתוכנן, לא מצאתי אותם מנהלים חיים יהודיים”

כבר ב-95′ התריע שגריר ישראל באתיופיה לשעבר, אבי גרנות, בפני ראש מינהל הגיור דאז הרב ישראל רוזן, על התנהלות אותם מחנות המועמדים להגירה בגונדר ובאדיס אבבה הבירה. “באותם מקרים שבהם הביקור לא היה מתוכנן, לא מצאתי אותם מנהלים חיים יהודיים”, כתב. “תפילות שחרית הומות אדם התקיימו רק כאשר הביקורים היו מתוכננים מראש”. לדבריו כבר אז, “אין ספק כי במסגרת הסיפור המכונה ‘פלאשמורה’ ישנם באדיס אבבה כאלה שאין להם ולא היה להם דבר עם זרע ישראל”. מהו האינטרס אם כך, לשחק בהצגה שמביימים עבורם אותם ארגונים כפי שמציגים זאת שליח הסכנות והשגריר? לדבריו, “רבים מאוד מתושבי אתיופיה הענייה מצפים למצוא עתיד טוב יותר בעולם הגדול, וישראל מהווה אטרקציה מבוקשת”.

בהמשך המאמר מוכיחים שהרבה מן ה”גרים” המזויפים ממשיכים לחיות כנוצרים בישראל ועוזרים למיסיון עיין שם לפרטים.


אחוזי הפשיעה בעולי אתיופיה

קטע מתוך מאמר (בערך לפני שנה) ב”כלכליסט”:

פי שלושה כתבי אישום

הריגת סלמון טקה בשבוע שעבר והמהומות שבאו אחריה משכו תשומת לב לקיפוח הקשה של האוכלוסייה ממוצא אתיופי. יוצאי אתיופיה בישראל מונים כ־150 אלף איש, כלומר כ־2% מהאוכלוסייה (ו־2.5% מהצעירים), מתוכם קרוב ל־60% נולדו באתיופיה.

גל המחאות הקודם של יוצאי אתיופיה במאי 2015 הביא להקמת ועדת פלמור למיגור הגזענות כלפיהם. דו”ח הוועדה שהוגש ב־2016 גילה שאחוז כתבי האישום נגד יוצאי אתיופיה גבוה כמעט פי שניים משיעורם באוכלוסייה (3.5% לעומת 2%). אחוז כתבי האישום נגד קטינים יוצאי אתיופיה עמד על יותר מפי שלושה מחלקם באוכלוסייה הכללית (8.5%). על פי הדו”ח, שיעור הקטינים יוצאי אתיופיה המרצים עונש מאסר בפועל בכלא אופק, כלא הקטינים היחיד בישראל, עמד ביוני 2016 על 18.5%, כמעט פי עשרה משיעורם באוכלוסייה. מתברר שמאז חל שיפור מסוים אבל זה רחוק מלהספיק. על פי נתוני מח”ש, שיעור הקטינים בכלא נע במהלך 2018 בין 11% ל־18% (בין 10 ל־22 קטינים).

גם נתונים שהעבירה המשטרה ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים מעידים על שיפור מוגבל בלבד. אם ב־2015 היוו הקטינים יוצאי אתיופיה 7.7% מהקטינים העצורים, ב־2018 ירד חלקם ל־5.4%. הבעיה היא שזה עדיין יותר מפי 2 מחלקם באוכלוסייה. נרשמה גם ירידה משמעותית של 50% במספר התיקים שנפתחו נגד קטינים יוצאי אתיופיה, מול ירידה של 30% במספר תיקי הקטינים בכלל. חלה ירידה קלה של 8% בשיעור כתבי האישום נגד קטינים ממוצא אתיופי, אך עדיין מוגשים נגדם כתבי אישום בהיקף שגדול יותר מפי 3 מחלקם באוכלוסייה. מה שאפשר ללמוד מכך שיש ירידה גדולה בפתיחת תיקים אבל קטנה בהרבה בכתבי אישום הוא אולי שהמשטרה באמת מנסה להיות בררנית יותר.

אם אצל הקטינים חלק שיפור, אצל הבוגרים חלה הרעה: עלייה של 10% נרשמה ב־2018 במספר התיקים שנפתחו נגד יוצאי אתיופיה בוגרים ועלייה של 20% בכתבי האישום שהוגשו נגדם.

המהומות בארה”ב צריך להדליק אור אדום שאולי זה יכול להתרחש גם כאן, ח”ו. ראוי שנדרוש להחמיר בסטנדרטים של גיור וסטנדרטים של עליה לארץ ישראל.

מן המהומות בארצות הברית

מן המהומות בארה”ב לאחרונה כאשר שוטר לבן הרג בניגוד לדין של המדינה, פושע שעורו שחור

Los Angeles Police Department commander Cory Palka stands among several destroyed police cars as one explodes while on fire during a protest over the death of George Floyd, May 30, 2020, in Los Angeles. source:https://www.voanews.com/usa/us-protests-latest-indianapolis-mayor-imposes-curfew

 הבהרה: בימי הרב הראשי הרב הרצוג לכאורה האתיופים שהתקבלו לגיור, התגיירו כהלכה. במשך השנים הופעל לחץ על הרבנות להקל על דרישות הגיור ואף לוותר על הדרישה לגייר לגמרי.

עיין בפוסט הרב הראשי הראשון למדינת ישראל לא סמך על הרדב”ז להעניק לאתיופים דין יהודים בלי גיור כדת וכדין

ועיין בפוסט גם הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי, רב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ”ל, קבע “כי הפלאשים צריכים לעבור גיור”