דעת הר”ן על השבועה בשם המשוגע של הישמעאלי’ וגם השבועה בשם תלמידי “אותו האיש” של הנוצרים המכונים כותים

פורסם ב: דברי תורה | 0

דברי הר”ן באים כפרשנות למסכת סנהדרין דף סא, בעקבות דיון בין אביי ורבא על האיסור להשתחוות להמן הרשע שעשה עצמו אלוה. וזה לשון הש”ס. “דתניא: לא תשתחוה להם, להם אי אתה משתחוה, אבל אתה משתחוה לאדם כמותך. יכול אפילו נעבד … נמשך

שאלה לרב זילברשטיין: כשנפרצה מחיצת בית קברות שבין ישראל לעכו”ם היועיל צורת הפתח?

פורסם ב: דברי תורה | 0

חשוקי חמד מסכת שבת דף ו עמוד ב לחי מכאן ולחי מכאן [תוד”ה יתר] כשנפרצה מחיצת בית קברות שבין ישראל לעכו”ם היועיל צורת הפתח? שאלה. מעשה שהיה בעיר לייפציג, שבית הקברות היהודי גבל עם בית הקברות של עכו”ם, ומחיצה הפסיקה … נמשך