60ribo.org.il אתר ששים רבוא

פורסם ב: לא מוגדר | 1

[ 60ribo.org.il אתר ששים רבוא     ציטוט מספר קול התור, פרק ה’, שמתאר את שיטת הגר”א להביא את הגאולה, שנכתב ע”י א’ מתלמידיו ז) רבנו ביאר את הפסוק “הקטן יהי’ לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה’ בעתה אחישנה”. חז”ל … נמשך