תרגול הנפת שתי הלחם

פורסם ב: דברי תורה | 0

https://har-habait.org/articleBody/33475 אל מול הנוף המרהיב של בקעת הירדן ועבר הירדן,  במצפה מתן שבפאתי הישוב איתמר, התכנסו אתמול (שלישי ג’ בסיון) כמה עשרות אנשים למעמד תרגול הנפת שתי הלחם. תרגול הנפת שתי הלחם מתקיים זו השנה השמינית. מי שיוזם דוחף ומוביל, … נמשך

רמב”ם על המשנה במסכת אבות פרק ד: “רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם”

פורסם ב: דברי תורה | 0

פירוש המשנה לרמב”ם שם: כבר רציתי לא לדבר בזה הציווי, לפי שהוא מבואר, וליודעי גם כן שדברי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה, ואולי לכולם; אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא. דע, כי זה … נמשך

קיצור שולחן ערוך סימן כז סעיף ב “יספיק לאחרים הלומדים, ותחשב לו כאלו לומד בעצמו” – ללמד זכות נגד המקטריגים

פורסם ב: דברי תורה | 0

כל איש ישראל חייב ללמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין זקן גדול, אפילו עני המחזיר על הפתחים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. ומי … נמשך

בקשר לאלו שמכפישים שמם הטוב של רבבות שומרי תורה ומצוות, ואומרים שהם אינם קדושים – במה הם חוטאים ?

פורסם ב: דברי תורה | 0

מדיני לשון הרע שאסור לבזות את חבירו על חסרון שלימות המעלות הלכות לשון הרע, כלל ה’, סעיף ב’ אסור לבזות את חבירו מצד חסרון שלימות המעלות שיש בו. הן בחכמה, הן בעושר , וכל כיוצא בזה. בחכמה לדוגמא, לספר לאנשים … נמשך

פרופ’ זהר עמר כתב מדריך מקוצר למפצח הארגמונים, שפותר כמה שאלות – איך להתאים מה שכתוב בש”ס על הצביעה שעשו עם חלזונות התכלת והארגמן עם המציאות.

פורסם ב: הערות | 0

מקור החוברת: https://www.zoharamar.org.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf

בניגוד לפקודות: יחידה צה”לית חיללה שבת – כדי להציל צב

פורסם ב: הערות על החברה | 0

בניגוד לפקודות: יחידה צה”לית חיללה שבת – כדי להציל צב לסיפור המלא: https://20il.co.il/24-6/?p=496836 זו הוכחה נוספת לכך שהבעיות שהובאו במאמר   סרבנות 7 תקדימים עדיין קיימות בצבא! כיון שראיתי כמה אנשים שרחוקים משמירת התורה, שמצדיקים את צה”ל בענין זה, אוסיף: … נמשך

המלמד את בן חבירו תורה והמלמד את בן עם הארץ תורה – מה ההבדל?

פורסם ב: דברי תורה | 0

בבא מציעא דף פה עמוד א עם פירוש חברותא http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02358.html#HtmpReportNum0170_L2 ולמה ליה כולי האי? מדוע השתדל רבי כל כך והתעניין על אחרים לדעת האם השאירו אחריהם בן? ומשנינן: דאמר רב יהודה אמר רב. ואמרי לה: אמר רבי חייא בר אבא … נמשך

עשרות השתתפו בהפגנה לחידוש הקרבת הפסח

פורסם ב: הערות | 0

https://har-habait.org/articleBody/33432 עשרות השתתפו אתמול בהפגנה לציון פסח שני והדרישה המהדהדת מיציאת מצרים ועד ימינו: “לָמָּה נִגָּרַע לְבִלְתִּי הַקְרִב אֶת קָרְבַּן ה’ בְּמֹעֲדוֹ?”. הרב אלישע וולפסון, מחבר הספר ‘הר הבית כהלכה’ דיבר על החובה לחדש את הקרבת הפסח בימינו. פרופ’ הלל … נמשך

לפי רש”י – במגפה של מדה כנגד מדה, על סמך התסמינים אתה יכול לראות את הקשר בין החטא והעונש

פורסם ב: דברי תורה | 0

במדבר פרק יד פסוק לז וַיָּמֻ֙תוּ֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים מוֹצִאֵ֥י דִבַּת־הָאָ֖רֶץ רָעָ֑ה בַּמַּגֵּפָ֖ה לִפְנֵ֥י יְקֹוָֽק: רש”י במדבר פרק יד (לז) במגפה לפני ה’ – באותה מיתה ההגונה להם מדה כנגד מדה. הם חטאו בלשון, ונשתרבב לשונם עד טבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאין … נמשך