פרשת מטות תשפ”ב – ישמח צדיק כי חזה נקם – זה משה

פורסם ב: דברי תורה | 0

פרשת מטות תשפ”ב – הרב ישראל אריאל – מכון המקדש ישמח צדיק כי חזה נקם – זה משה משה איש האלוהים, זכה לראות בעיניו בנקמת ה’ באויבי ישראל. ראה במדרש תנחומא מטות (ו): ” ‘נקום נקמת בני ישראל’… אין הקב”ה מונע … נמשך

עמנואל שילה: ימינה נגד ממשלת ימין

פורסם ב: הערות על החברה | 0

כותב עמנואל שילה במאמר בט”ו תמוז תשפ”ב בכתובת https://www.inn.co.il/news/571343 בריאיון לגלי צה”ל השבוע זרק מתן כהנא, שמחפש לעצמו סידור עבודה באחת ממפלגות המרכז, את המשפט המדהים הבא: “אם הייתי רוצה ממשלת ימין צרה בראשותו של נתניהו, היא הייתה קמה כבר … נמשך

פרשת בלק תשפ”ב – בענין לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה – ע”י הרב ישראל אריאל, מכון המקדש

פורסם ב: דברי תורה | 0

פרשת בלק תשפ”ב מאמר מתוך עלון https://www.temple.org.il/so/faO70diiO?languageTag=he&cid=a426a9d6-2bc1-4421-ab23-a3eff10a0706#/main פרשת המקדש –  מכון המקדש פרשת בלק עוסקת בברכות שברך בלעם את עם ישראל. במהלך הפרשה בלעם מבקש מבלק שיבנה לו שבעה מזבחות עליהם יקריב את קרבנותיו להקב”ה. בלק נענה לבקשת בלעם ואכן בונה שבעה … נמשך

האם אנו יודעים על גבולות הר הבית היום יותר ממה שידענו בימי ראש ישיבת מרכז הרב, רבי אברהם שפירא – מאמר לעיון אבל בינתיים לא הלכה למעשה (עד שאקבל פסק, מגדול הדור בציונות הדתית) עם תגובת הרב ישראל אריאל והערות הרב עידוא אלבה

פורסם ב: דברי תורה | 0

נושאים האם יש מקום להתיר לי לעלות להר הבית כיום לאור הפסק שקבלתי בעבר? כאשר שאלתי את הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, אם אני רשאי לעלות להר הבית, הוא אסר עלי לעלות. האם יש מקום לומר, שהתרחשו מאז … נמשך

אור החיים הקדוש: “וישכון ישראל בטח בדד”: כאַנְטִידוֹט

פורסם ב: דברי תורה | 0

אור החיים דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק כח (כח) וישכון ישראל בטח. אימתי כשיהיה בדד, ומאמר וישכון נמשך עם מאמר שלמעלה ממנו שהוא ויאמר השמד שצוה ה’ לישראל להשמיד כל נשמה מיושבי הארץ ובזה וישכון ישראל בטח בדד, … נמשך