שמילי אונגר – אודיו | בקרוב ממש!

המקור: https://hm-news.co.il/340008/ מילים: רחם בחסדך על עמך צורנו, על ציון משכן כבודך זבול בית תפארתנו. בן דוד עבדך בקרוב ממש, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש. רוח אפינו משיח מיר ווארטן ממש אזויפיל יארן אין גלות מיר זענען, די צער און ווייטאג … נמשך

מטבעות נירון קיסר כהוכחה לאצבע, טפח, ואמה

פורסם ב: דברי תורה | 0

מטבעות נירון קיסר כהוכחה לאצבע, טפח, ואמה כתוב בחולין דף נ עמוד ב נקדרה כסלע – טרפה, שאם תמתח תעמוד על הטפח. ופרש תוספות מסכת חולין דף נ עמוד ב לכשתמתח תעמוד על טפח – כשתקיף הסלע בחוט וימתח החוט … נמשך

שו”ת אגרות משה – נשיאת נשק לנשים, בישובים הסמוכים לערבים להגן על עצמן. ועמדתו של הרה”ג דוב ליאור בנושא ועוד

פורסם ב: דברי תורה | 0

  שו”ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עה ובהא דבישוב גוש עציון ובעוד ישובים כאלה שהם סמוכים לערבים שיש בהם הרבה שונאי ישראל ורוצחים ימ”ש שנחוץ לכל אחד מישראל כשיוצא לדרך לשאת עמו נשק, אם יש להתיר גם … נמשך