כעסו של יעקב אבינו | הרב אמנון יצחק

פורסם ב: דברי תורה | 0

יש לשאול על הדבר תורה: ספר מסילת ישרים פרק ד יעקב, על שחרה אפו ברחל שאמרה לו הבה לי בנים, אמרו במדרש, זה לשונו: אמר לו הקדוש ברוך – הוא, כך עונים את המעוקות? חייך, שבניך עומדים לפני בנה פסיקתא … נמשך