גם הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי, רב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ”ל, קבע “כי הפלאשים צריכים לעבור גיור”

פורסם ב: דברי תורה | 0
ציטוט מאתר https://www.jdn.co.il/breakingnews/1274731/
לאחר שהרבנות הראשית הכריעה כי ניתן להכשיר את קהילת ‘ביתא ישראל’ ללא צורך בתהליך גיור, נחשף מכתבו של הרב עוזיאל זצ”ל הנוגד את הכרעה זו וכותב על קהילת ‘ביתא ישראל’ כי “מבחינת ההלכה אין אלה יכולים להחשב כיהודים גמורים”
בשבוע האחרון התעוררה סערה רבתית בעולם ההלכה עם היוודע ההחלטה שהועברה במועצת הרבנות הראשית בחשאי להכשיר את קהילת ביתא ישראל מאתיופיה (המכונים גם “פלאשים”) כיהודים גמורים ללא צורך בתהליך גיור.בצל הסערה הגדולה שהתעוררה בעולם ההלכה, נחשף בימים אלו מכתב נדיר שהיה גנוז עד כה, בו פוסק הראשון לציון והרב הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ”ל, כי הפלאשים צריכים לעבור גיור, פסיקה העומדת בניגוד גמור להחלטת מועצת הרבנות הראשית האחרונה להכשיר אותם בלא גרות

במכתבו שהגיע לידי ‘חדשות JDN’ הממוען לכבוד “פרופסור סלושץ” כותב הרב עוזיאל זצ”ל, “הנני מאשר לכבודו את קבלת המכתב והנני מתכבד לענות, הכרתם של הפלשים כיהודים אנוסים איננה נתונה להחלטתינו או רצוננו כי זו היא שאלה הלכתית שכולנו כפופים לה, ומבחינת ההלכה אין אלה יכולים להיחשב כיהודים גמורים מפני תערובת עמים אחרים שנטמעו בהם, וגם מפני ילדים שנולדו מנשואי תערובת עם נשים נכריות לגמרי, צריך להיות ברור לכל שהם צריכים גרות כהלכה, והנני ברכה בן ציון מאיר חי עוזיאל, ראשון לציון ורב ראשי לארץ ישראל”.