הנזק שנגרם למלך הצדיק, יהושפט בגלל שהוא התחבר עם רשע

פורסם ב: דברי תורה | 0

הנזק שנגרם למלך הצדיק, יהושפט בגלל שהוא התחבר עם רשע מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט ואל תתחבר לרשע מלמד שלא יתחבר אדם עם אדם רע ולא עם אדם רשע שכן מצינו ביהושפט שנתחבר עם אחאב … נמשך

אחדות ? – תלוי במי

פורסם ב: לא מוגדר | 0

אחדות? – תלוי במי משנה מסכת סנהדרין פרק ח [*] בן סורר ומורה נדון על שם סופו ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה … נמשך

כֹּ֣פֶר לַצַּדִּ֣יק רָשָׁ֑ע וְתַ֖חַת יְשָׁרִ֣ים בּוֹגֵֽד: משלי כא, יח

פורסם ב: דברי תורה | 0

כֹּ֣פֶר לַצַּדִּ֣יק רָשָׁ֑ע וְתַ֖חַת יְשָׁרִ֣ים בּוֹגֵֽד: משלי כא, יח כפר לצדיק רשע צדיק וישר כבר כתבתי למעלה הבדלם. והיפוכם הוא רשע ובוגד. רשע ההיפך מצדיק, ובוגד הוא היפך מישר. ואמר שהרשע הוא “כופר לצדיק”, בעת שנגזרה על הצדיק איזו רעה, … נמשך

אם נציגי המפלגות נגד היהדות מתאחדים – הם ניצחו את הבחירות בישראל

פורסם ב: הערות | 0

אם נציגי המפלגות נגד היהדות מתאחדים – הם ניצחו את הבחירות בישראל עדיין לא ברור מי יהיה בקואליציה בממשלה הבאה. אבל דבר אחד על המפלגות הדתיות לקחת בחשבון מיד. העובדה שהמפלגות הדתיות לא קיבלו את העזרה האלוקית לזכות בדרך הקלה, … נמשך

אם בוחרים בבחירות בבן גביר, יש להודות “שקונים חתול בשק” בענין מי מבני המיעוטים הוא סובל ומי לא

פורסם ב: הערות | 0

אם בוחרים בבחירות בבן גביר, יש להודות “שקונים חתול בשק” בענין מי מבני המיעוטים הוא סובל ומי לא טוען איתמר בן גביר שהוא תלה את התמונה בביתו שבו מופיע ד”ר ברוך גולדשטיין ניצב ליד מערת המכפלה, לא בגלל מעשיו במערת … נמשך

המיעוט יכולין לכוף לרוב – משנה ברורה סימן נ”ג ס”ק נ”ג

פורסם ב: דברי תורה | 0

המיעוט יכולין לכוף לרוב – משנה ברורה סימן נ”ג ס”ק נ”ג פסק השלחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נג סעיף יט אפילו יחיד (נא) יכול לעכב ולומר: (נב) איני רוצה (נג) שפלוני יהיה חזן, אם לא … נמשך

תשובה לאומרים: “אבל יש סיכוי שהם לא יעברו את אחוז החסימה”

פורסם ב: דברי תורה, הערות על החברה | 0

תשובה לאומרים: “אבל יש סיכוי שהם לא יעברו את אחוז החסימה” מישהו שמעלה שאלה כזו מניח כמה הנחות הניתנות למחלוקת. הוא מניח ששלטון ביבי יותר טוב לארץ ישראל משלטון, אנשים כמו אולמרט (גנץ לדעתי, הוא כמו אולמרט). לי, זה בהחלט … נמשך