נושאים פופולריים – 60ribo.org.il


אל עמוד הבלוג במסך מלא

מאמר לדוגמה מהבלוג

לדעת Oren Evron קוד מתמטי עצום ומרגש נחשף בפסוק הראשון בתורה

לעורך אתר זה אין ידע מספיק בחכמת הקבלה כדי לאשר או לא להסכים, עם נקודות שהועלו בסרטון זה. השקפתו הכללית של הסרטון תואמת את אמונותיו האידיאולוגיות של הגר”א, כפי שהוצגה ב”קול התור”, פרק ה ‘

יש לציין שדעותיו של הגר”א על ​​תורה ומדע הושמטו משום מה, מן המהדורה של קול התור שהדפיס הרב מנחם כשר ז”ל. לכן מומלץ לקנות את המהדורה של שנת התשנ”ד


הערת העורך: קבלנו אישור מ Oren Evron להכניס את הסרטון לאתר

יש מן המדענים שכבר לא סוברים שהעולם נוצר מנקודה מסוימת.

שאלו את אורן והוא משיב:

בסרט מוצגים מופתים חשבוניים מופלאים המראים שצרוב בספרות של פאי ידע אודות בריאת העולם כפי שכתוב בפשט התורה ובתורת הקבלה והסוד ואם כן, מדובר בהוכחה במעגל סגור ואין צורך בהפניה כל שהי.
כאנקדוה, מעניין לראות שיש גם רבים ממדעני העולם שסבורים כי היקום נברא מנקודה ראשונית וזאת בהתאמה לתורת הקבלה לממצאים אלו. אך כאמור גם אם ישנו דעתם, זה לא משנה את העובדה שפאי מציג את הידע התורני על כל המשתמע מכך.
הערת העורך 2:
שאלה אפשרית שעלול להעלות ספקן לגבי דיוק התורה בערכו האמיתי של  פַּאי מוסרת לחלוטין באמצעות דברי הרא”ש והתשב”ץ המובאים בתוך הפוסט:

מטבעות נירון קיסר כהוכחה לאצבע, טפח, ואמה

.

חבר מביא חבר. כתובת הפוסט: https://60ribo.org.il/evron/

אל עמוד הבלוג

רשימת
נושאים קבועים