נושאים פופולריים – 60ribo.org.il


אל עמוד הבלוג במסך מלא

דגמים מן הבלוג

הגר”א: ישנן תופעות לוואי אם הגאולה תבוא בפעם אחת

gaonpicציטוט מפרק א, קול התור:
שאלנו את פי רבנו (הגר”א) מדוע צריכה האתחלתא להיות דוקא קימעא קימעא. אם באה עת רצון לפני ה’ לקבץ נדחי ישראל היד ד’ תקצר. שקבוץ גליות יהיה במדה גדולה בבת אחת? ויסבר לנו רבנו כי כל ענין האתחלתא דגאולה הרי הוא בלא זכו. היינו לא בזכות צדקתינו. ואם הגאולה תבוא בפעם אחת הרי מצד אחד לא יהיה אפשר לעמוד במדת היסורים הבאה במדת הדין כאמור לעיל. ומצד שני לא יהיה אפשר לקבל את האור הגדול הבא מצד החסד שבו בפעם אחת. את כל זאת עלינו לדעת מראש בדרך העבודה המעשית של קבוץ גליות.

כתובת הפוסט: https://60ribo.org.il/instant/

אל עמוד הבלוג

רשימת
נושאים קבועים