שירת הים – מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה? לפי יהושע רוזנברג, לא מדובר ברגשי רחמים לגוי אויב

פורסם ב: דברי תורה | 0

http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/maasae1.pdf מסקנת יהושע רוזנברג: מצירוף כל המקורות, כולל סוגיית הבבלי התמונה עולה:בלילה שבו ירדו בני ישראל אל הים והיו נתונים בסכנה בקשו המלאכים פעמיים לומר שירה לפני ה’. בפעם הראשונה בקשו לומר את שירתם הקבועה והקב”ה לא הניח להם לומר … נמשך

סין עזר לאירן (או איראן) לפתח כלי נשק גרעיני נגדנו – ואני מתנגד לתפילה בעד הסינים אלא יש להתפלל עבור היהודים בסין בלבד

פורסם ב: הערות | 0

ציטוט מאתר https://hashiloach.org.il/%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%A1-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%9F/ יחסיה של סין עם העולם הערבי ועם איראן יחסיה הקרובים של סין עם העולם הערבי ועם איראן הם האתגר הראשון שבפניו ניצב שיתוף הפעולה הישראלי עם סין. אחד מבכירי המזהירים מפני הגברת חשיפתה של הכלכלה הישראלית לכלכלה … נמשך

שינוי נוסח ברכת המזון משום לא תחנם, כאשר יש גוי בבית

פורסם ב: דברי תורה | 0

מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קפט סעיף א כשיש עכו”ם בבית נוהגין לומר כלנו יחד בני ברית, וכתב הט”ז בי”ד שאינו נכון דכיון שאומר כולנו יחד הכל בכלל אלא יאמר אותנו … נמשך

עד כמה צריך למסור את הנפש כדי לא להחניף לרשעים – פסק של הרב משה פיינשטיין

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נאבענין לכבד באיזה כבוד בביהכ”נ לאחד שהוא מעוברי עבירה והרבים צריכים לו לרפואה וכדומה טבת תש”כ. מע”כ ידידי הרה”ג מוהר”ר שמעון אריה עקשטיין שליט”א. רופא שעושה לטובת הקהל אבל הוא גם נשוי … נמשך

גם הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי, רב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ”ל, קבע “כי הפלאשים צריכים לעבור גיור”

פורסם ב: דברי תורה | 0

ציטוט מאתר https://www.jdn.co.il/breakingnews/1274731/ לאחר שהרבנות הראשית הכריעה כי ניתן להכשיר את קהילת ‘ביתא ישראל’ ללא צורך בתהליך גיור, נחשף מכתבו של הרב עוזיאל זצ”ל הנוגד את הכרעה זו וכותב על קהילת ‘ביתא ישראל’ כי “מבחינת ההלכה אין אלה יכולים להחשב … נמשך

היו פחות חכמים בתורה מדורות אחרונים אבל מסרו נפשם על קדושת השם, לכן זכו לנסים – ברכות כ, עמוד א

פורסם ב: דברי תורה | 0

קטע ממסכת ברכות דף כ עמוד א לפי התרגום של שוטנשטין אמר רב פפא לאביי: במה שונים דורות הראשונים שהתרחשו להם נסים – ומה שנוים דורות שלנו שאין מתרחשים לנו נסים? אי משום מעלתם בלימוד התורה, הרי בשנותיו של רבי … נמשך