בעקבות שיגור החללית הישראלית אל הירח, ראוי לעיין במאמרו של הרב מנחם כשר: קיום התורה על הלבנה

פורסם ב: דברי תורה | 0

לעיין בשיטתו של הרב מנחם מנדל כשר  לחץ בקישור rav-kasher-moon הערה משלמה משה שיינמן: רצוני להציג את שיטת המחבר. אין כאן שום הוראה של “הלכה למעשה”. שאלות לכאורה לירח יש דין “שמים”, שהרי כתוב בתלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף … נמשך

‘מותר לחלל שבת כדי להכין נערים לחקירת שב”כ’ – הרב הגאון דוב ליאור

פורסם ב: הערות על החברה | 0

https://www.srugim.co.il/303637-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A9 רבנים בכירים בימין, ביניהם הרב דב ליאור, פרסמו פסק הלכה המתיר לנסוע בשבת כדי לתדרך חשודים לפני חקירה בשב”כ: “הבחורים עלולים לאבד את שפיות הדעת, ולכן זה נחשב הצלה” רבנים בכירים, ביניהם הרב דב ליאור, רבה לשעבר של קריית … נמשך

פיקוח נפש בשבת לנפגעי נפש בזמן אזעקה הרה”ג יעקב אריאל

פורסם ב: לא מוגדר | 0

המקור https://www.yeshiva.org.il/ask/76884 פיקוח נפש בשבת לנפגעי נפש בזמן אזעקה הרה”ג יעקב אריאל ה כסלו תשע”ג שאלה: כבוד הרב שלום, אני עובדת בעמותה בנתניה המשקמת אנשים עם מחלה נפשית בקהילה. נוכח המצב התקבלה הנחייה מהעמותה שיהיו כוננים גם בשבת במקרה שחס … נמשך

חילול שבת מול ספק פיקוח נפש על פי מסכת יומא דף פ”ה (מתורגם גם לאנגלית) על פי אתר sefaria.org.il

פורסם ב: דברי תורה | 0

וכבר היה ר’ ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן נשאלה שאלה זו בפניהם מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת § The Gemara relates: It once … נמשך

חילול שבת עבור פיקוח נפש גשמי ורוחני ועוד

פורסם ב: דברי תורה | 0

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן של סעיף א יולדת היא כחולה שיש בו סכנה (א) א [א] ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה; קוראין לה חכמה (ב) ממקום למקום, ומילדין (אותה), * ומדליקין לה * (ג) נר ב … נמשך

טעמים שמחללים שבת ויום הכיפורים על חולה נפש – הרב יצחק זילברשטיין – חשוקי חמד יומא דף עח עמוד ב

פורסם ב: דברי תורה | 0

חשוקי חמד יומא דף עח עמוד ב , ד”ה והא מותרים לכתחילה קתני חולה נפש הסובל מחרדות ביום הכיפורים היצום שאלה. חולה הסובל מהתקפי חרדה המלווים בדפיקות לב, רעידות בכל הגוף, תחושת חנק, הרגשה שהוא עומד למות ועוד, מה דינו … נמשך

סמכות מגיד מישרים בענייני הלכה. ספר שיש בו סודות על התורה ודרכי הנהגה שנמסרו לר’ יוסף קארו ע”י מגיד שמיימי

פורסם ב: דברי תורה | 0

ציטוט מפרויקט השו”ת של בר אילן על מגיד מישרים, כהקדמה מגיד מישרים רבי יוסף קארו ידוע בכינויו “מרן” ו”המחבר” (של ספר השולחן ערוך). הוא נולד בטולדו שבספרד בשנת ה”א רמ”ח (1488) ונפטר בצפת בשנת ה”א של”ה (1575). בשנת ה”א רנ”ב … נמשך