הרב הראשי הראשון למדינת ישראל לא סמך על הרדב”ז להעניק לאתיופים דין יהודים בלי גיור כדת וכדין

פורסם ב: דברי תורה | 0
בתחומין כרך ח במאמר חילופי מכתבים עם הרב הרצוג על יהודי אתיופיה – אנו לומדים שהרב הרצוג, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל דרש גיור, הוי אומר, קבלת מצוות, ברית מילה (הטפת דם ברית) וטבילה לאלו באתיופיה שרצו להצטרף לעם ישראל. הוא לא סמך על הרדב”ז.
לכן ודאי לא ראוי להאשים בגזענות את הרבנים בזמן הזה שדורשים הוכחה חזקה לגיור, כאשר אתיופי נוגע ביין שאינו מבושל, שנפסל לשתיה אם גוי נגע בו (על פי דיני כשרות). שהרי רבים מבני העדה לא מילאו את התנאים. וחלק מהם כן קיימו את התנאים וצריך לברר מי כן ומי לא. ובזמן אחר אפרט.

ציטוטים מן המאמר שהזכרתי בתחומין

בין השנים תשי”ד – תשי”ט נשלחו מטעם המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של הסוכנות היהודית שלושה שליחים לאתיופיה. השליח הראשון, הרב שמואל בארי, הקים מוסד תורני באסמרה ובתי ספר בכפרי העדה. הרב הרצוג היה מעורב בכל הפעולות: נפגש עם השליחים ועם ראשי המחלקה (הרב זאב גולד, ד”ר חיים חמיאל, וחיי מ”י גבריהו) וקיבל הדיווחים מאתיופיה.

כך קבע השליח באתיופיה, הרב שמואל בארי:
אין לסמוך על אגדותיהם של הפלשים ולקבוע שהם מזרע ישראל

אכן אין לסמוך על אגדותיהם של הפלשים, ולקבוע שהם מזרע ישראל. יש להם “מסורות” שאחת סותרת את השנייה. לפי אגדה אחת שבפיהם, באו לחבש בימי שלמה המלך עם מנילך “בנו של שלמה”. אגדה אחרת אומרת, שהם מיהודי ייב שבמצרים העליונה, שעזרו לייסודה של מלכות אתיופיה הקדומה באכסום, ז”א אחרי החורבן הראשון. ואגדה שלישית (שאף אחד מן החוקרים לא מזכירה) מספרת, שהם מן החסידים שברחו מישראל למצרים כשמלכות החשמונאים נהפכה לצדוקית. מן האגדה הראשונה לשנייה יש הפרש של 450 שנה בקרוב, ומן השנייה לשלישית כ-500 שנה. לדעתי דוקא משום כך , שהטשטוש הוא כל כך גדול אפשר אולי לקבוע שכל “מסורת” היוחסין של הפלשים בדויה היא, והיא בנויה רק על הקריאה (כך סובר גם אשכלי) בספר “יוסיפון” המתורגם לחבשית, ומקודש הוא לנוצרים החבשיים כלפלשים, ואשר משמש לספר היוחסין למלכי חבש בכלל.
לעומת זאת ישנן ראיות ברורות שהם אינם מזרע ישראל כלל וכלל, אלא באיזה זמן מן הזמנים קבלו עליהם מצוות מסוימות של תורת משה רבינו ע”ה ע”י השפעות שונות, אם הם מיהודי תימן או מיהודים נודדים שנתגלגלו למדינה זאת. איך שלא יהיה הקבלה הזאת היא מסולפת ומטורפת.
ראשית, אי אפשר להבדיל את הטפוס הפלשי מן הטפוס החבשי בכלל. גם בטפוס החבשי הנוצרי אפשר להכיר את הסימנים השמיים, הקוקזיים, הניגריים, וכו’. ואין הפלשים יוצא מן הכלל. שנית, אין זה מתקבל על הדעת להאמין לחוקרים הנוצריים, שמלפני כמה מאות שנים בלבד עוד דברו הפלשים עברית, והיו להם ספרים בעברית. אחד מהם ראה אפילו ספרי תורה בעברית. והיום הם מקדשים את התרגום של השבעים בשפת גיז, ומן הספריים העבריים ומן השפה העברית לא נשאר להם אף זכר. ומנהגים זרים ומוזרים, מסורות מסולפות וקבלות מטורפות יש להם לרוב.

לדוגמה הברית מילה שלהם לבנים ולבנות

ענין המילה, מצוה שעברה על כל עם ישראל על כל כתותיו בלי שום שינוי כלל במשך כל תולדותינו בלי הפסק. כולם קיימו “וביום השמיני ימול בשר ערלתו” (ויקרא יב,ג) כמו שציוה ה’ את אברהם “ונמלתם את בשר עלרתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם… וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי הפר” (בראשית יז, יא-יד). מצוה זו נמסרה מדור לדור ואנו מקיימים אותה כמלפני 3,500 שנה. ופתאום באו הפלשים ונתו פירוש חדש ל”וביום השמיני”. הם מלים את הזכרים ביום השביעי. רק כשהיום השביעי חל בשבת אז דוחים את המילה ליום השמיני, יען שמילה אינה דוחה את השבת אצלם. והם אומרים:”שבתוך שמנה ימים חייבים למול”, ואם לא מלו תוך שמנה הימים אז חלה הכריתה ר”ל. ואפילו “בספרים החצוניים” אין זכר לפרוש זה, אף לא בספר היובלות שהוא מקודש אצלם, ועל פיו דרכי {או אולי כתוב, דרכו} חיים כביכול. אבל יש מקור אחר לסלוף זה: ברוב כתבי יד החבשיים כתוב “וימל אברהם את יצחק בנו בן שבעת ימים” במקום בן שמונת ימים. והוא בנוי על סלוף אחר, שב”תורת” השומרונים יש הוספה לפסוק של ספר בראשית פרק י”ז פסוק י”ד: “וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ביום השמיני ונכרתה”.
ועוד: מניין המנהג הזה שהפלשים מלים גם את הבנות בנות שמנה ימים, וכשיום שמיני חל בשבת דוחים אותם ליום ט’, אם לא ממנהגיהם של כל החבשים על כל שבטיה כתותיה ואמנותיהם? מנהג זה הוא משותף לפלשים, לנוצרים, למוסלמים, לקמנטים ולעכו”ם החבשיים., ע”כ הציטוט מתחומין

יש להזכיר שבשלב מסוים של עליית הפלשים לארץ, פעילים הפעילו לחץ על הרבנות הראשית והחליטו בעקבות הלחץ לסמוך על הברית המילה הנ”ל בלי לדרוש הטפת דם מילה. אחר כך התקפלו יותר וקבלו אותם בלי שום גיור. רק אמרו שבזמן שיבואו להתחתן יצטרכו לעשות יותר (וגם לגבי תקן זה ישנן הפרות רבות).

ולאחרונה ראיתי https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/953358-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94/

הרבנות הראשית מכירה ביהדותם של יוצאי אתיופיה

מועצת הרבנות הראשית אימצה את פסיקתו של הרב עובדיה יוסף בנוגע להכרה ביהדותם של יוצאי אתיופיה. בארגון עיתים מסרו: “אנו מצפים לאכיפת החלטה זו בפועל ואנו תקווה כי היא תהווה בסיס לתיקון היסטורי”

 
כהשלמה לפוסט הנ”ל עיין עוד בפוסט עולי אתיופיה אינם צאצאי בני דן לכן אין לסמוך על הרדב”ז כדי לתת להם דין כיהודים