ע”ד התחבולה לדבר עם הרוחות (ספיריטיזם), אם יש בזה איסור? – עמדת הרב אברהם יצחק קוק

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת דעת כהן (ענייני יורה דעה) סימן סט ב”ה פעה”ק יפו ת”ו ט’ אדר תרע”ב. שלו’ רב לכבוד ידידי הרב הגדול בתו”י מו”ה חיים פאלליק שליט”א. אחדשה”ט באה”ר. הגיעני מכתבו. ע”ד התחבולה לדבר עם הרוחות (ספיריטיזם), אם יש בזה איסור. … נמשך