כולה שלנו – איך נעצור את חלוקת הארץ

פורסם ב: הערות על החברה | 0

כולה שלנו – איך נעצור את חלוקת הארץ

אני תומך במאבק נגד תוכנית טראמפ לחלוקת הארץ, למרות שעל סמך ניסיון העבר, אני לא אהיה “פעיל” בקמפיין של “כולה שלנו”. אבל במקרה שהם צודקים, אני מציג את החומר שלהם אחרי שאני אציע תגובה לתוכנית טראמפ על פי ספר קול התור.

אבל באיזו אסטרטגיה כן ננצח?- ציטוט מקול התור פרק ה (שיטת תלמיד הגר”א)

 

תקון חטא המרגלים ע”י בנין ירושלים 

gaonpic
הגר”א

חטא המרגלים במדבר בימי משה הוא אחד החטאים הכלליים הגדולים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות עד היום, על פי מדרש רבותינו נגזרה בכיה לדודות בגלל חטא המרגלים, בכיה על חרבן ביהמ”ק, חרבן ירושלים ושממת הארץ, במדה מרובה סבלו וסובלים ישראל בכל הדורות סבלות ותלאות הגלות המרה בגלל חטא המרגלים חלק גדול של עונש החטא הזה הוטל בעצם ימי המעשה של החטא בדור המדבר, כמבואר בתורה אך שארית העונש נתחלקה לחלקים שהוטלו על כל הדורות ר”ל.

תקון רב לחטא המרגלים יכול לבוא ע”י גאולת ירושלים ובנינה וע”י הפעולות לקיבוץ גלויות, לפי הכלל הידוע כי זה לעומת זה עשה

אלוקים ומדה כנגד מדה היא הן לחוב והן לזכות, תקן במה שפגמת, לתקן כל דבר לפי המקום לפי הזמן לפי המעשה ולפי הפרסום, והנה חטא המרגלים שהביא בכיה לדורות כדרשת רבותינו על הפסוק “ויבכו העם בלילה ההוא” אותו לילה היה ליל תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש, נמצא שתקון חטא המרגלים צריך להיות ע”י בנין בית המקדש, ולפני בנין בית המקדש צריך להיות בנין ירושלים כמבואר עפ”י רבינו לפי הפסוק “ירושלים תבנה והיכל הוסד” שנאמר על אתחלתא דגאולה האחרונה כמו בימי כורש.

נכתב ע”י שלמה שיינמן

להורדת הפלייר כולו שלנו