אסיר הפוליטי, יונתן פולארד ואשתו הגיעו לארץ ישראל, ובסרט יוטוב רואים אותם מנשקים את הקרקע בשדה התעופה של ארץ ישראל ומקבלים ברכה ותעודת זהות מראש הממשלה

פורסם ב: הערות | 0

ומקור להתנהגות פולארד ממסכת כתובות דף קיב

חברותא מסכת כתובות דף קיב עמוד א
רבי אבא היה מנשק כיפי סלעים דעכו.
רבי חנינא היה מתקן מתקליה. היה מיישר את הדרכים כדי שלא יתקלו בהם אנשים ויבואו להוציא שם רע על דרכיה של ארץ ישראל.
רבי אמי ורבי אסי קיימי היו קמים וזזים ממקומם בימות החמה משמשא לטולא, מהמקום שהגיעה אליו השמש אל מקום מוצל, ואילו בימות הקור היו עוברים מטולא, ממקום שיש בו צל, לשמשא, למקום שיש בו קרני השמש המחממות. ועשו זאת כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל.
רבי חייא בר גמרא מיגנדר, היה מתגולל בעפרה של ארץ ישראל.
כדי לקיים מה שנאמר [תהלים קב]: “כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו.

באתר כיפה אפשר לראות בסרט – המפגש בין פולארד וראש הממשלה בשדה התעופה.