לאלו שסומכים על רבני הציונות הדתית וכו’ לעלות להר הבית על פי כל ההגבלות ההלכתיות – מה נוסח תפילת מנחה שם?

פורסם ב: דברי תורה | 0

בפוטס אחר כתבתי ראש מרכז הרב, (שגם היה רב ראשי) לא התיר לי לעלות להר הבית אבל למד זכות על אלו שכן עולים ולא קבל את ההשקפות של ישיבת הר המור

לאחרונה התפללו מנחה בהר הבית
לאחרונה התפללו מנחה בהר הבית

כאן לא אדון אם מספיק דברים השתנו מימי הרב שפירא כדי לשנות את הפסק. אלא כאן אדון בשאלה לאלו שסומכים על רבני הציונות הדתית וכו’ לעלות להר הבית על פי כל ההגבלות ההלכתיות – מה נוסח תפילת מנחה שם?
שאלתי את הרב הלל בן שלמה שגם כתב על תפילה בהר הבית בתחומין כרך לה,
לכבוד הרב הלל, שליט”א
בא’ מאתרי הר הבית, צילמו תמונה של תפילת מנחה שהתירו שם לאחרונה.
האם נוסח שמונה עשרה, בתפילת היחיד אותו נוסח שמחוץ להר הבית?
מה נוסח של חזרת הש”ס?
אם יש שינוי בנוסח האם זה רק במקום שהוא ודאי הר הבית או גם במקום ספק הר הבית ספק תוספת הורדוס?
הרב השיב:
שלום וברכה.בתפילת יחיד אין הבדל.

בחזרת התפילה יש לומר (לפי רוב הראשונים) “ברוך אתה ה’ אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך [מגן אברהם]”

ולפי הרמב”ם לגבי תענית ציבור (וככל הנראה כפי שלמעשה נוהגים שם), גם בסיום החתימה אומרים “ברוך אתה ה'” פעם נוספת.

מן הסתם זה דווקא במקום שהוא בוודאות הר הבית, ולא במקום שהוא תוספת.


יש לך שאלות בקשר להר הבית? כאן אציג קישור לאתר של הרב הלל בן שלמה
https://toratemple.co.il/%d7%94%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa/