ע”ד התחבולה לדבר עם הרוחות (ספיריטיזם), אם יש בזה איסור? – עמדת הרב אברהם יצחק קוק

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת דעת כהן (ענייני יורה דעה) סימן סט ב”ה פעה”ק יפו ת”ו ט’ אדר תרע”ב. שלו’ רב לכבוד ידידי הרב הגדול בתו”י מו”ה חיים פאלליק שליט”א. אחדשה”ט באה”ר. הגיעני מכתבו. ע”ד התחבולה לדבר עם הרוחות (ספיריטיזם), אם יש בזה איסור. … נמשך

צאצאי השבטים שגלו לחלח חבור נהר גוזן וערי מדי, האם הם גוים או יהודים? – עמדת הרמ”א

פורסם ב: דברי תורה | 0

צאצאי השבטים שגלו לחלח חבור נהר גוזן וערי מדי, האם הם גוים או יהודים? – עמדת הרמ”א ההיסטוריה כהקדמה לנושא על פי ספר מלכים ב פרק יז (ו) בִּשְׁנַ֨ת הַתְּשִׁיעִ֜ית לְהוֹשֵׁ֗עַ לָכַ֤ד מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֙ אֶת־שֹׁ֣מְר֔וֹן וַיֶּ֥גֶל אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל אַשּׁ֑וּרָה וַיַּ֨שֶׁב אֹתָ֜ם בַּחְלַ֧ח … נמשך