חתם סופר: גם התרוששות הקופה הציבורית מהווה סכנה שיש למנוע משום פיקוח נפש

פורסם ב: דברי תורה | 0

חתם סופר: גם התרוששות הקופה הציבורית מהווה סכנה שיש למנוע משום פיקוח נפש http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02355.html#HtmpReportNum0089_L2 מסכת גיטין דף מה מתניתין: אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם, ומפרש בגמרא מה תיקון העולם יש בזה. ואין מבריחין את … נמשך

‘מותר לחלל שבת כדי להכין נערים לחקירת שב”כ’ – הרב הגאון דוב ליאור

פורסם ב: הערות על החברה | 0

https://www.srugim.co.il/303637-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A9 רבנים בכירים בימין, ביניהם הרב דב ליאור, פרסמו פסק הלכה המתיר לנסוע בשבת כדי לתדרך חשודים לפני חקירה בשב”כ: “הבחורים עלולים לאבד את שפיות הדעת, ולכן זה נחשב הצלה” רבנים בכירים, ביניהם הרב דב ליאור, רבה לשעבר של קריית … נמשך

פיקוח נפש בשבת לנפגעי נפש בזמן אזעקה הרה”ג יעקב אריאל

פורסם ב: לא מוגדר | 0

המקור https://www.yeshiva.org.il/ask/76884 פיקוח נפש בשבת לנפגעי נפש בזמן אזעקה הרה”ג יעקב אריאל ה כסלו תשע”ג שאלה: כבוד הרב שלום, אני עובדת בעמותה בנתניה המשקמת אנשים עם מחלה נפשית בקהילה. נוכח המצב התקבלה הנחייה מהעמותה שיהיו כוננים גם בשבת במקרה שחס … נמשך

טעמים שמחללים שבת ויום הכיפורים על חולה נפש – הרב יצחק זילברשטיין – חשוקי חמד יומא דף עח עמוד ב

פורסם ב: דברי תורה | 0

חשוקי חמד יומא דף עח עמוד ב , ד”ה והא מותרים לכתחילה קתני חולה נפש הסובל מחרדות ביום הכיפורים היצום שאלה. חולה הסובל מהתקפי חרדה המלווים בדפיקות לב, רעידות בכל הגוף, תחושת חנק, הרגשה שהוא עומד למות ועוד, מה דינו … נמשך