פקודות נגד שמירת תורה ומצוות בצה”ל גם בתקופתו של רמטכ”ל כוכבי?

פורסם ב: הערות על החברה | 0

באתר https://www.facebook.com/tzavEchad/

from yadvashem.org Nazis shave the beard of a Jew by force
התמונה לא מאתר צו אחד אלא מתמונות “יד ושם” חיילים גרמנים מגלחים את הזקן של יהודי בכח.

מדווחים- ט חשון תשפ”א – 27 באוקטובר 2020 : הקרב על הזקנים: שישה לוחמים מגדוד שמשון נשפטו לעשרה ימי מאסר לאחר שסירבו אמתול לגלח את הזקנים. לאחר המשפט שלושה חיילים נכנעו וגילחו את הזקנים.

בדווח אחר, סמוך לדווח הראשון כתוב:
חיילים דתיים משובצים שוב ושוב לגדודים מעורבים *בניגוד לפקודה*, ואנחנו צריכים להפעיל לחצים לשחרר אותם בחזרה לשירות צבאי קרבי נורמלי.
יש לכם השערה למה אף קצין שלישות שמשבץ חיילים דתיים בניגוד לפקודה ובניגוד לאמונתם, לא נענש עדיין?