אבי בן ישראל שר לכבוד “הבן איש חי”

פורסם ב: לא מוגדר | 0

המקור: https://www.geula.fm/music-news/38400/

הערה מ”שלמה משה שיינמן”
במאמר באתר הזה
הבאתי את שיטת הבן איש חי
בספרו שו”ת רב פעלים חלק א אורח חיים פרק א

סוף דבר הכל נשמע, ה’ אחד ושמו אחד, ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ואין לו שום ציור ותמונה ודמיון כלל ועיקר