כל אלה, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שבקשו לא ניתן להם, ומה שבידם – נטלוהו מהם. (סוטה דף ט, עמוד ב)

פורסם ב: דברי תורה | 0

מסכת סוטה דף ט עמוד ב עם פירוש “חברותא” וכן מצינו בנחש הקדמוני – הנחש שהחטיא את אדם וחוה שנתן את עיניו במה שאינו ראוי לו שנתן עיניו בחוה ובא עליה, עונשו הוא – מה שביקש, לא נתנו לו. ולא … נמשך