עמדת הגר”א: דאפילו לשבח אומה שלימה ג”כ אסור משום לא תחנם, ורבי שמעון בר יוחאי החמיר יותר מרבי יהודה בענין זה

פורסם ב: דברי תורה | 0

מסכת שבת דך לג עמוד ב עם ביאור הרב שטיינזלץ בתוך הברייתא הוזכר כעין תואר לר’ יהודה “ראש המדברים בכל מקום” ושואלים: ואמאי קרו ליה [ומדוע קראו לו] “ראש המדברים בכל מקום “? ומספרים כי הדבר אירע בשל מעשה שהיה. … נמשך

צורת הלבנה בבית תפלה של ישמעאלים הנקרא מאצעטא – קישוט או עבודה זרה? – עמדת חוט המשולש

פורסם ב: דברי תורה | 0

צורת הלבנה בבית תפלה של ישמעאלים הנקרא מאצעטא – קישוט או עבודה זרה? – עמדת חוט המשולש חוט המשולש הספר שו”ת חוט המשולש הוא פרי עבודתם של שלושה רבנים מישיבת וולוז’ין (עיין קהלת ד’: י”ב). מחברו של חלק א’ הוא … נמשך

אין מושיבים גר תושב בירושלים

פורסם ב: לא מוגדר | 0

אין מושיבים גר תושב בירושלים רמב”ם הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה יד ….ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה, שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני לפנים מחומתה, ואלו דברים שנאמרו בירושלים: אין מלינין בה את המת, ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם … נמשך