קישור להורדה: הקרבת הפסח בזמננו בספרו של הרב דביר עם ההערות של הגאון הגדול רבי אביגדר נבנצל שליט”א -592 עמודים

פורסם ב: דברי תורה | 0