לכפות ולאלץ אנשים להתחסן בחיסון פייזר וכדומה לפייזר? גם אצל החרדים יש רבנים גדולים שמתנגדים

פורסם ב: הערות על החברה | 0

מבחינתנו מספיק שהגאון הרב דוב ליאור מתנגד להכריח אנשים לקחת את החיסון של פייזר. ומה שמופיע למעלה הוא רק תמיכה נוספת.