מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון: ששמחה היא לפני הקדוש ברוך הוא כשהרשעים מסתלקין מן העולם

פורסם ב: דברי תורה | 0
מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון
בתרין בשבט יום טב ודילא למספד. ולמה שנו זה מזה שבראשון אינו כתוב ודילא למספד ובזה כתוב. אלא שבראשון מת הורודוס ובזה מת ינאי המלך. ששמחה היא לפני הקדוש ברוך הוא כשהרשעים מסתלקין מן העולם. אמרו כשחלה ינאי המלך שלח ותפש שבעים זקנים מזקני ישראל נטלן וחבשן בבית האסורין וצוה לשר בית האסורין אם מתי הרג את הזקנים ההם עד שישראל שמחין להם ידוו על רבותיהם. אמרו אשה טובה היתה לו ושלמינון שמה וכשמת סלקה טבעתו מעל ידו ושלחה לשר בית האסורין אמרה לו רבך בחלום התיר אותם הזקנים התירם והלכו להם לבתיהם ואחר כך אמרה מת ינאי המלך יום שמת בו ינאי המלך עשאוהו יום טוב.