האם מרן, הרב יוסף קארו פסק שאסור לבקר בביתו של עובד עבודה זרה ביום חגו או אסור לבקר בביתו של גוי ביום חגו?

פורסם ב: דברי תורה | 0

פסק הטור, בחושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רסו, לפי הגירסה שמופיע בפרויקט השו”ת  של בר אילן (גירסה 28): א אבידת כותים היתה מותרת לא מיבעיא כל זמן שלא הגיעה לידו שאין חייב לטרוח אחריה ולהשיב אלא אפילו אם באה … נמשך

דעת הר”ן על השבועה בשם המשוגע של הישמעאלי’ וגם השבועה בשם תלמידי “אותו האיש” של הנוצרים המכונים כותים

פורסם ב: דברי תורה | 0

דברי הר”ן באים כפרשנות למסכת סנהדרין דף סא, בעקבות דיון בין אביי ורבא על האיסור להשתחוות להמן הרשע שעשה עצמו אלוה. וזה לשון הש”ס. “דתניא: לא תשתחוה להם, להם אי אתה משתחוה, אבל אתה משתחוה לאדם כמותך. יכול אפילו נעבד … נמשך

המחלוקת האלימה בנוגע לגורם הקובע את הכשרות של המִקְוֶה, משקל או נפח מים

פורסם ב: דברי תורה | 0

שו”ת אבקת רוכל סימן נב אחרי הקידה והשתחויה מרחוק כדת וכחק לאנשי חסד ואמונה יודעי דעת ותבונה הן זאת להגיד ולהודיע איך להיות שנתעכבתי פה לסבות ידועות שאין פנאי לכותב’ קבעתי לימוד לעצמי בהיותי עומד בביתי שליו ושאנן באו קצת … נמשך

רבי נתן (מדרש תנאים לדברים פרק כו): ברך את עמך ישראל אבל תן על האומות המכעיסים אותך מדת הדין

פורסם ב: דברי תורה | 0

רבי נתן (מדרש תנאים לדברים פרק כו): ברך את עמך ישראל אבל תן על האומות המכעיסים אותך מדת הדין מדרש תנאים לדברים פרק כו ר’ נתן אומ’ השקיפה ממעון קדשך מן השמים על הרשעים ואבדם מן העולם שלא עשו רצונך … נמשך

היתכן שהיו כמה גדולי עולם שלא הבחינו שהישמעאלים עובדי עבודה זרה?

פורסם ב: דברי תורה | 0

היתכן שהיו כמה גדולי עולם שלא הבחינו שהישמעאלים עובדי עבודה זרה? כבר יש תקדים שחלק מגדולי עולם לא היו ערים למציאות שקבוצה שחשבו שהם לא עובדים עבודה זרה, כן עובדים. וז”ל הרמב”ם בפירושו למשניות ברכות פרק ח: וכאן נבאר לך … נמשך

הבית יוסף לחושן משפט סימן ב: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה

פורסם ב: דברי תורה | 0

הבית יוסף לחושן משפט סימן ב: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה בית יוסף חושן משפט סימן ב וכתב הרשב”א בתשובה (ח”ג סי’ שצג) רואה אני שאם העדים נאמנים אצל הברורים רשאים הם לקנוס ממון או … נמשך

שו”ת יביע אומר הביא את המעשה הנ”ל כא’ מן הראיות שלו לאסור על שגריר ישראל להיכנס לכנסיה של נוצרים; בפועל מדובר על בית תפלה מזרם מסוים בדת האיסלם

פורסם ב: דברי תורה | 0

במגיד מישרים פרשת בחקותי הרב קארו מספר על מקרה מאד לא נעים שהתרחש: ביום הנז’ כ”ח לאייר עברנו על פתח התיקיי עם קצת חברים והכניסוני שם לטייל ובלילה ראיתי קרי ונצטערתי מאד ואחר שעה או ב’ שמשתי עם זוגתי ואח”כ … נמשך

סמכות מגיד מישרים בענייני הלכה. ספר שיש בו סודות על התורה ודרכי הנהגה שנמסרו לר’ יוסף קארו ע”י מגיד שמיימי

פורסם ב: דברי תורה | 0

ציטוט מפרויקט השו”ת של בר אילן על מגיד מישרים, כהקדמה מגיד מישרים רבי יוסף קארו ידוע בכינויו “מרן” ו”המחבר” (של ספר השולחן ערוך). הוא נולד בטולדו שבספרד בשנת ה”א רמ”ח (1488) ונפטר בצפת בשנת ה”א של”ה (1575). בשנת ה”א רנ”ב … נמשך

שימוש לרעה “בהיתר מכירה” סמוך לשנת השמיטה, על ידי רבני השמאל להוכיח למי יש את הזכויות של גר תושב

פורסם ב: דברי תורה | 0

שימוש לרעה “בהיתר מכירה” סמוך לשנת השמיטה, על ידי רבני השמאל להוכיח למי יש את הזכויות של גר תושב ציטוט מתוך מאמרו של הרב איתם הנקין הי”ד ההשלכות של דין “גר תושב” עם התעוררות הדיון הציבורי בחורף הקודם סביב “מכתב … נמשך