סיוע מן השמים – על פי רב חיים מוולוז’ין

פורסם ב: דברי תורה | 0

נפש החיים שער א פרק ט – מצוטט כאן כדי לסלק טענה מסוימת נגד חידוש מצות תכלת בציצית וכן כל סדרי הנהגתו ית’ אתנו. הוא כפי שיעור התנועה וההתעוררות המגיע אליהם ממעשינו למטה. וכפי זה השיעור משתלשל ונמשך גם אלינו … נמשך

היו פחות חכמים בתורה מדורות אחרונים אבל מסרו נפשם על קדושת השם, לכן זכו לנסים – ברכות כ, עמוד א

פורסם ב: דברי תורה | 0

קטע ממסכת ברכות דף כ עמוד א לפי התרגום של שוטנשטין אמר רב פפא לאביי: במה שונים דורות הראשונים שהתרחשו להם נסים – ומה שנוים דורות שלנו שאין מתרחשים לנו נסים? אי משום מעלתם בלימוד התורה, הרי בשנותיו של רבי … נמשך

דגם הר הבית של הגוי קונרד שיק מלפני 150 שנה שעשוי לספק לנו עובדות מועילות ושיטת המנחת חינוך: ידוע שתוה”ק לא תסמוך המצות והדינים על ניסים

פורסם ב: דברי תורה, לא מוגדר | 0

מָקוֹם בַּמָּקוֹם: דגמי הר הבית והמקדש של קונרד שיק נטש פעילות מיסיונרית לטובת מחקר ארץ ישראל וירושלים • דגמים של הר הבית מלפני 150 שנה • דגמים של בית המקדש בהר הבית • על קונרד שיק ומקומו במחקר הר הבית … נמשך

רש”י דורש מאמץ אנושי גדול יותר מאשר הרמב”ם לבנות מחדש את בית המקדש

פורסם ב: דברי תורה | 0

מנחת חינוך מצוה צה והנה מכלי המקדש לעשות ארון וכפורת כמפורש בתורה אך עיקר עשיית הארון כדי שיהיו הלוחות מונחי’ בתוכו כמבואר בפ’ תרומה ונתת אל הארון כו’ את העדות ובפסוק מלכים אין בארון רק שני לוחות העדות ובב”ב פ”ק … נמשך