הדסים ותכלת

פורסם ב: דברי תורה | 0

קטע מתוך פתרון בעיות יסוד בתכלת אתייחס באופן עקרוני לשאלה, האם ניתן לחדש את מצוות תכלת או מצוות אחרות ללא מסורת. בשו”ת מהרי”ל החדשות לאורח חיים סימן ה’ כתוב שניתן לחדש את מצות התכלת ע”פ הסמנים שיש בדג החלזון. משמע, … נמשך

מיזוג אוויר חינם – שיטת הרב שמואל ברוך גנוט והגר”ח קניבסקי

פורסם ב: דברי תורה | 0

  ציטוט מחוברת “טובה הארץ הלכות דיבת הארץ” על ידי יהודה טאוב – חשון תשפ”א שקבלתי דרך ארגון “קדושת ציון” פעם הגיע רבי יצחק זילברשטיין שליט”א לביתו של תלמיד חכם וראה על המזגן שלט “מזגנא דרבי אמי ורבי אסי”…?! סביר … נמשך

הספד לרב יהושע צוקרמן ז”ל על ידי שלום ואך

פורסם ב: לא מוגדר | 0

שלום ואך רי יהושע, אחי, מורי, רבי, אבי, חיכית לי לרגלי האונייה שהביאה אותי לארץ ישראל, שבע שנים לא ראיתי אותך לפני כן, כי נכנסת לישיבת מרכז הרב, במבצע סיני, מאז אתה יושב ולומד, אבל ידעתי יחכה לי גיסי הרב, … נמשך

רבי נתן (מדרש תנאים לדברים פרק כו): ברך את עמך ישראל אבל תן על האומות המכעיסים אותך מדת הדין

פורסם ב: דברי תורה | 0

רבי נתן (מדרש תנאים לדברים פרק כו): ברך את עמך ישראל אבל תן על האומות המכעיסים אותך מדת הדין מדרש תנאים לדברים פרק כו ר’ נתן אומ’ השקיפה ממעון קדשך מן השמים על הרשעים ואבדם מן העולם שלא עשו רצונך … נמשך

שירת הים – מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה? לפי יהושע רוזנברג, לא מדובר ברגשי רחמים לגוי אויב

פורסם ב: דברי תורה | 0

http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/maasae1.pdf מסקנת יהושע רוזנברג: מצירוף כל המקורות, כולל סוגיית הבבלי התמונה עולה:בלילה שבו ירדו בני ישראל אל הים והיו נתונים בסכנה בקשו המלאכים פעמיים לומר שירה לפני ה’. בפעם הראשונה בקשו לומר את שירתם הקבועה והקב”ה לא הניח להם לומר … נמשך

חילול שבת עבור פיקוח נפש גשמי ורוחני ועוד

פורסם ב: דברי תורה | 0

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן של סעיף א יולדת היא כחולה שיש בו סכנה (א) א [א] ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה; קוראין לה חכמה (ב) ממקום למקום, ומילדין (אותה), * ומדליקין לה * (ג) נר ב … נמשך

מאמיני דת הדרוזים טוענים שבשבע תקופות התגלה הקב”ה בגופו של אדם

פורסם ב: דברי תורה, הערות | 0

הרי לפי הידוע לי הדרוזים מקבלים את יש”ו הנוצרי שר”י, ומוחמד שר”י, כנביאים. והינם מאמינים שבשבע תקופות התגלה הקב”ה בגופו של אדם . וידועים דברי הרמב”ם בהלכות תשובה ג, טו (בוילנא ז) שהסבור כי יש להקב”ה גוף הרי הוא מין … נמשך