פרשת וארא תשפ”ג / הרב ישראל אריאל שליט”א – מנחת העומר לעומת מנחת שתי הלחם

פורסם ב: לא מוגדר | 0

המצרים נמשלו לשעורה שהיא מאכל בהמה, והמצרים נמשלו לבהמות. כך מופיע בשמות רבה (י”ח, י’): “הרג בכורי מצרים שהיו משולים לבהמה, שנאמר (יחזקאל כג) אֲשֶׁר בְּשַׂר חֲמוֹרִים בְּשָׂרָם”. כן נמשלו המצרים לפשתה, שהיתה סמלה של מצרים. כמובא בישעיהו (י”ט, ט’) … נמשך

תולדות תשפ”ג / הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש: כבוד המקדש

פורסם ב: דברי תורה | 0

כבוד המקדש בפרשתנו עשו מופיע כמי שמכר את הבכורה ליעקב. מה טיבה של בכורה זו? מדוע ביזה עשו את הבכורה? ומה ראה יעקב למסור נפשו ולקנות את הבכורה? אמרו חז”ל, שעד הקמת המשכן היתה עבודה בבכורות (משנה זבחים יד, ד), ומשהוקם המשכן … נמשך

חג הסוכות בבית המקדש – עדכוני מכון המקדש לפרשת האזינו ולחג הסוכות

פורסם ב: דברי תורה | 0

בחג הסוכות במקדש הייתה מתקיימת שמחת בית השואבה, וניסוך המים. בנוסף, היו מקיפים את המזבח עם ארבעת המינים – בדרך כלל פעם אחת, ובהושענא רבה 7 פעמים. בגלל שהמצווה היא בהקפת המזבח – היו מקיפים גם בין האולם והמזבח, למרות … נמשך

פרשת הנזיר- ממכון המקדש

פורסם ב: דברי תורה | 0

“קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל.. והיו לי הלויים, אני ה’” (במדבר, ג, מ”ה) בפרשת שבוע מוזכרות הלכות נזיר. נזיר הוא אדם שקיבל עליו נזירות – כלומר קיבל על עצמו לא לאכול / לשתות שום סוג של ענבים (לא … נמשך

במכון המקדש תרגלו הקרבת פרה אדומה

פורסם ב: הערות | 0

במכון המקדש תרגלו הקרבת פרה אדומה ב’מכון המקדש’ ערכו לאחרונה ניסוי שכלל שריפת פרה מתה, כחלק מהמחקר המקיף שמתנהל במכון בשנים האחרונות בנושא הטהרה בעזרת אפר הפרה האדומה. בניסוי נטלו חלק צוות של מכון וישיבת המקדש, בראשות ראש מכון המחקר, … נמשך

העגלה עברה בדיקה וקבעו – היא “מועמדת בת-קיימא לפרה האדומה המקראית”

פורסם ב: דברי תורה, לא מוגדר | 0

בסרטון ששחרר המכון ניתן לראות את העגלה הקטנה לצד אמה. ממכון המקדש נמסר שהעגלה עברה בדיקה מקיפה בידי רבנים ואלה קבעו כי היא “מועמדת בת-קיימא לפרה האדומה המקראית” וכי היא “צפויה להביא לחזרתו של הטוהר המקראי לעולם”.