האם מרן, הרב יוסף קארו פסק שאסור לבקר בביתו של עובד עבודה זרה ביום חגו או אסור לבקר בביתו של גוי ביום חגו?

פורסם ב: דברי תורה | 0

פסק הטור, בחושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רסו, לפי הגירסה שמופיע בפרויקט השו”ת  של בר אילן (גירסה 28): א אבידת כותים היתה מותרת לא מיבעיא כל זמן שלא הגיעה לידו שאין חייב לטרוח אחריה ולהשיב אלא אפילו אם באה … נמשך

היתכן שהיו כמה גדולי עולם שלא הבחינו שהישמעאלים עובדי עבודה זרה?

פורסם ב: דברי תורה | 0

היתכן שהיו כמה גדולי עולם שלא הבחינו שהישמעאלים עובדי עבודה זרה? כבר יש תקדים שחלק מגדולי עולם לא היו ערים למציאות שקבוצה שחשבו שהם לא עובדים עבודה זרה, כן עובדים. וז”ל הרמב”ם בפירושו למשניות ברכות פרק ח: וכאן נבאר לך … נמשך

שו”ת יביע אומר הביא את המעשה הנ”ל כא’ מן הראיות שלו לאסור על שגריר ישראל להיכנס לכנסיה של נוצרים; בפועל מדובר על בית תפלה מזרם מסוים בדת האיסלם

פורסם ב: דברי תורה | 0

במגיד מישרים פרשת בחקותי הרב קארו מספר על מקרה מאד לא נעים שהתרחש: ביום הנז’ כ”ח לאייר עברנו על פתח התיקיי עם קצת חברים והכניסוני שם לטייל ובלילה ראיתי קרי ונצטערתי מאד ואחר שעה או ב’ שמשתי עם זוגתי ואח”כ … נמשך

סמכות מגיד מישרים בענייני הלכה. ספר שיש בו סודות על התורה ודרכי הנהגה שנמסרו לר’ יוסף קארו ע”י מגיד שמיימי

פורסם ב: דברי תורה | 0

ציטוט מפרויקט השו”ת של בר אילן על מגיד מישרים, כהקדמה מגיד מישרים רבי יוסף קארו ידוע בכינויו “מרן” ו”המחבר” (של ספר השולחן ערוך). הוא נולד בטולדו שבספרד בשנת ה”א רמ”ח (1488) ונפטר בצפת בשנת ה”א של”ה (1575). בשנת ה”א רנ”ב … נמשך

שימוש לרעה “בהיתר מכירה” סמוך לשנת השמיטה, על ידי רבני השמאל להוכיח למי יש את הזכויות של גר תושב

פורסם ב: דברי תורה | 0

שימוש לרעה “בהיתר מכירה” סמוך לשנת השמיטה, על ידי רבני השמאל להוכיח למי יש את הזכויות של גר תושב ציטוט מתוך מאמרו של הרב איתם הנקין הי”ד ההשלכות של דין “גר תושב” עם התעוררות הדיון הציבורי בחורף הקודם סביב “מכתב … נמשך