מדוע הרב קוק לא היה לו את החשש של הרב גורן, שאולי מקום המזבח ולא קדש הקדשים נמצא תחת כיפת הסלע?

פורסם ב: דברי תורה | 0

מדוע הרב קוק לא היה לו את החשש של הרב גורן, שאולי מקום המזבח ולא קדש הקדשים נמצא תחת כיפת הסלע – נקודה שמסוגל לעכב הקרבת קרבנות אפילו בדיעבד   לכאורה הרב קוק קבל במלואו את המסורת שקדש הקדשים (מקום … נמשך

הזיהוי של אבן כיפת הסלע על ידי תייר נוצרי מבורדו 260 שנים אחר החורבן

פורסם ב: דברי תורה | 0

הזיהוי של אבן כיפת הסלע על ידי תייר נוצרי מבורדו 260 שנים אחר החורבן בספר ‘הר הבית’ (עמ’ קפד) כותב הרב גורן, שהמסורת אודות קדושת הסלע הנקוב בכיפת הסלע אינה מתחילה ברדב”ז אלא עתיקה היא, ותחילתה מיד לאחר החורבן. זו … נמשך

דיון במקום המקדש: הכפתור ופרח ושיטת האדריכל טוביה שגיב וקצת על אשר קאופמן

פורסם ב: דברי תורה | 0

הכפתור ופרח ושיטת האדריכל טוביה שגיב וקצת על אשר קאופמן החוקר אשר קאופמן דגל בשיטה כי קודש הקודשים ממוקם במקומה של כיפה פרוצה הממוקמת מצפון לכיפת הסלע ומכונה “כיפת הרוחות”. ברצפתה של כיפה זו חשוף סלע ההר הטבעי, ולדברי קאופמן … נמשך

האם אנו יודעים על גבולות הר הבית היום יותר ממה שידענו בימי ראש ישיבת מרכז הרב, רבי אברהם שפירא – מאמר לעיון אבל בינתיים לא הלכה למעשה (עד שאקבל פסק, מגדול הדור בציונות הדתית) עם תגובת הרב ישראל אריאל והערות הרב עידוא אלבה

פורסם ב: דברי תורה | 0

נושאים האם יש מקום להתיר לי לעלות להר הבית כיום לאור הפסק שקבלתי בעבר? כאשר שאלתי את הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, אם אני רשאי לעלות להר הבית, הוא אסר עלי לעלות. האם יש מקום לומר, שהתרחשו מאז … נמשך

בכ”ח אייר דייני בית הדין המוסלמי גזרו מלקות על היהודים שהשקיפו על כיפת הסלע הנקראת בשפתם אל-צכרה

פורסם ב: לא מוגדר | 0

בכ”ח אייר דייני בית הדין המוסלמי גזרו מלקות על היהודים שהשקיפו על כיפת הסלע הנקראת בשפתם אל-צכרה מתוך מאמרו של הרב זלמן קורן – במעלין בקודש כרך ל, שדן בתשובת הרדב”ז בענין הר הבית באתר http://asif.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%90/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%9C/