יום עשרים בעמר (ה’ אייר) בכתבי תלמיד הגר”א, קול התור, פרק חמישי אות י

פורסם ב: דברי תורה | 0

קטע מספר קול התור י) לכל זמן ועת לכל חפץ,19 רמיזין טמירין בדרכי האתחלתא בסוד צפנת פענח,20..קצי מועדין בסוד “עת הזמיר” ו”עת לחננה”, תוך שבע הפקידות מהשעה הראשונה של אור הבוקר לאלף הששי בתקופת אחרית הימים בדור האחרון21 עד קץ … נמשך

פרשת בלק תשפ”ב – בענין לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה – ע”י הרב ישראל אריאל, מכון המקדש

פורסם ב: דברי תורה | 0

פרשת בלק תשפ”ב מאמר מתוך עלון https://www.temple.org.il/so/faO70diiO?languageTag=he&cid=a426a9d6-2bc1-4421-ab23-a3eff10a0706#/main פרשת המקדש –  מכון המקדש פרשת בלק עוסקת בברכות שברך בלעם את עם ישראל. במהלך הפרשה בלעם מבקש מבלק שיבנה לו שבעה מזבחות עליהם יקריב את קרבנותיו להקב”ה. בלק נענה לבקשת בלעם ואכן בונה שבעה … נמשך

האם אנו יודעים על גבולות הר הבית היום יותר ממה שידענו בימי ראש ישיבת מרכז הרב, רבי אברהם שפירא – מאמר לעיון אבל בינתיים לא הלכה למעשה (עד שאקבל פסק, מגדול הדור בציונות הדתית) עם תגובת הרב ישראל אריאל והערות הרב עידוא אלבה

פורסם ב: דברי תורה | 0

נושאים האם יש מקום להתיר לי לעלות להר הבית כיום לאור הפסק שקבלתי בעבר? כאשר שאלתי את הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, אם אני רשאי לעלות להר הבית, הוא אסר עלי לעלות. האם יש מקום לומר, שהתרחשו מאז … נמשך

האם גם מרן הרב קוק הלך בשיטת קול התור לענין הר הבית ובית המקדש? נכתב ע”י שלמה משה שיינמן

פורסם ב: דברי תורה | 0

הספר עליו מבוססת השקפתי – קול התור ההשקפה שלי בנויה על ספר קול התור, המיוחס  לא’ מתלמידי הגר”א. למרות שיש ערעור מי באמת חיבר את הספר, הרב יצחק שלמה זילברמן ז”ל אמר לי, שהוא חושב שהספר נכתב על ידי תלמיד … נמשך

בתהליך של הגאולה יש רגע של הסתרת פנים בשצף קצף לפני שמגיע השלב של “רחמים גדולים אקבצך”

פורסם ב: דברי תורה | 0

בתהליך של הגאולה יש רגע של הסתרת פנים בשצף קצף לפני שמגיע השלב של “רחמים גדולים אקבצך” בְּרֶ֥גַע קָטֹ֖ן עֲזַבְתִּ֑יךְ וּבְרַחֲמִ֥ים גְּדֹלִ֖ים אֲקַבְּצֵֽךְ׃ בְּשֶׁ֣צֶף קֶ֗צֶף הִסְתַּ֨רְתִּי פָנַ֥י רֶ֙גַע֙ מִמֵּ֔ךְ וּבְחֶ֥סֶד עוֹלָ֖ם רִֽחַמְתִּ֑יךְ אָמַ֥ר גֹּאֲלֵ֖ךְ יְהוָֽה׃ כִּי־מֵ֥י נֹ֙חַ֙ זֹ֣את לִ֔י אֲשֶׁ֣ר … נמשך

תקון חטא המרגלים ע”י בנין ירושלים

פורסם ב: דברי תורה | 0

תקון חטא המרגלים ע”י בנין ירושלים השגות הרמב”ן לספר המצוות לרמב”ם שכחת העשין מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם (מסעי לג … נמשך