תולדות תשפ”ג / הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש: כבוד המקדש

פורסם ב: דברי תורה | 0

כבוד המקדש בפרשתנו עשו מופיע כמי שמכר את הבכורה ליעקב. מה טיבה של בכורה זו? מדוע ביזה עשו את הבכורה? ומה ראה יעקב למסור נפשו ולקנות את הבכורה? אמרו חז”ל, שעד הקמת המשכן היתה עבודה בבכורות (משנה זבחים יד, ד), ומשהוקם המשכן … נמשך

קדוש השם בעיני הגויים יפעול על החוטאים מישראל לשוב מדרכיהם הרעים – קול התור – פרק ד

פורסם ב: דברי תורה | 0

תכלית הגאולה גאולת האמת וקדוש השם. עפ”י דברי נביאינו ובאורי רבנו, תכלית עבודתנו בכלל, מלחמה בארמילוס ע”י קבוץ גלויות וישוב ארה”ק לשם גאולת האמת וקדוש השם, וזאת כוונת הנביא (ישעי’ נ”ב) “גאל ירושלים” הנקראת עיר האמת. גאולת האמת יכולה להיות … נמשך

האם הצבעה בעד מפלגת “ג” היא בהחלט הצבעה לימין? – לפי דברי נכדו של הרב קנייבסקי, לא!

פורסם ב: הערות על החברה | 0

לפי https://www.kikar.co.il/394821.html העיתונאי אסף ליברמן פרסם הערב (שני) הקלטה נדירה של יענקי קנייבסקי, נכדו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, כשהוא לא פוסל אפשרות של כניסה לממשלה בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד.במהלך ההקלטה נשמע יענקי קנייבסקי מסביר מדוע … נמשך

שכולם יהיו יהודים?

פורסם ב: דברי תורה | 0

שכולם יהיו יהודים?   בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כד ה     א”ר יהודה ב”ר סימון ראוי היה אדה”ר =אדם הראשון= שתנתן תורה על ידו, מ”ט זה ספר תולדות אדם, אמר הקדוש ברוך הוא יציר כפי ואיני נותנה לו, … נמשך

כעסו של יעקב אבינו | הרב אמנון יצחק

פורסם ב: דברי תורה | 0

יש לשאול על הדבר תורה: ספר מסילת ישרים פרק ד יעקב, על שחרה אפו ברחל שאמרה לו הבה לי בנים, אמרו במדרש, זה לשונו: אמר לו הקדוש ברוך – הוא, כך עונים את המעוקות? חייך, שבניך עומדים לפני בנה פסיקתא … נמשך