לענין קידוש השם, דת ישמעאל נחשבת – עבודה זרה (הריטב”א, הרדב”ז, בעל המשנה ברורה, הרב ליאור, ועוד) לפיכך סוליקא פעלה על פי ההלכה

פורסם ב: דברי תורה | 0

הקדמה: סוליקא, גיבורה יהודייה מרוקאית שנהרגה על קידוש השם במקום להמיר את דתה לדת האיסלאם   המצבה של סול חגואל הערה בתחילה: המוסלמים טוענים שסוליקה קיבלה בתחילה את דתם ולאחר מכן חזרה ליהדות. יהודים מניחים שהטענה היא שקר והיא לא התאסלמה … נמשך

לפי הגאון, הרב חיים צימרמן, זצ”ל, דת ישמעאל = דת של עבודה זרה, בגלל הסיבות הבאות

פורסם ב: דברי תורה | 0

מקור הפסק באתר: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=10435 וכנראה מחבר הפסק, הגאון, הרב חיים צימרמן זצ”ל נספח א: הרב משה פיינשטיין התרשם שחלק מן הישמעאלים לא עובדים עבודה זרה משמע לי, מאגרות משה, יורה דעה, חלק ב סימן ז, שהרב משה פיינשטיין הניח שיש … נמשך

“חדלו פרזון בישראל, חדלו. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל” – החטא והעונש – מתוך שעור מוקלט על דף יומי, פסחים דף ס”ו

פורסם ב: דברי תורה | 0

להורדת השיעור על דף יומי, פסחים דף ס”ו https://www.sinai.org.il/wp-content/uploads/sinai-psachim_066.mp3 החלק על דבורה אחרי 9 דקות וחמשים שניות מפת השיעור קטע מפסחים עם פירוש חברותא חברותא מסכת פסחים דף סו עמוד ב אמר רב יהודה אמר רב: כל המתיהר, אם חכם … נמשך

תגובת החפץ חיים לרעש הגדול ברוסיא שנהרגו ונפצעו מאות ואלפים אנשים ונשים וטף ובהמה רבה

פורסם ב: דברי תורה | 0

חפץ חיים – אגרות ומאמרים סימן יב מאמר מה לך נרדם? – והוא התעוררות לתשובה. הנה לפני כמה שבועות פרסמתי מאמר אודות הרעש הגדול שהי’ בארצנו הק’, שבו זירזתי לכלל ישראל לתשובה, וכי זה הרעש הוא, התראה לכל העולם שישובו … נמשך

חוקת: החפץ חיים על: אדם כי ימות באהל

פורסם ב: דברי תורה | 0

  חוקת זאת התורה אדם כי ימות באהל וגו’. (יט,יד) ובחז”ל ברכות ס”ג ב’, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. ובאמת תמוה, הלא כבר נאמר, וחי בהם ולא שימות בהם? ונבאר דברינו על פי משל, לסוחר גדול שהיו … נמשך

מותר להתגרות ברשע, גדי וילצ’רסקי (ממפלגת זהות) שהפיק סרטון נגד קיום מצות ברית מילה – משלי כח,ד

פורסם ב: דברי תורה | 0

מצוה להתגרות ברשע, גדי וילצ’רסקי (ממפלגת זהות) שהפיק סרטון נגד קיום מצות ברית מילה משלי פרק כח (ד) עֹזְבֵי תוֹרָה יְהַלְלוּ רָשָׁע וְשֹׁמְרֵי תוֹרָה יִתְגָּרוּ בָם: תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד ב ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון … נמשך