אגודת ‘קדושת ציון’ – פרשת שלח / הרב יהודה אפשטיין – מעמדה של ארץ-ישראל וחשיבותה בעיני התורה הם מאבני היסוד של היהדות כולה

פורסם ב: דברי תורה | 0

אגודת ‘קדושת ציון’ – התאחדות החרדים לדרישת ציון על טהרת הקודש פרשת שלח / הרב יהודה אפשטיין מדי שנה בהגיענו לפרשה זו – פרשת ‘שלח’ – מתעוררת מחדש השאלה כיצד מאס העם אשר ראה את האותות והמופתים הגדולים במצרים בארץ … נמשך

המאבק החשוב מכולם – על הגדרת עם ישראל / הרב יהודה אפשטיין

פורסם ב: הערות על החברה | 0

המאבק החשוב מכולם – על הגדרת עם ישראל / הרב יהודה אפשטיין – יו”ר אגודת ‘קדושת ציון’ – התאחדות החרדים לדרישת ציון על טהרת הקודש   תומר מוסקוביץ’, מנכ”ל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, חשף נתון מזעזע, ולפיו כשני שליש … נמשך

הנרטיב הפרוגרסיבי – והפורעים הישמעאלים בשכונת שמעון הצדיק

פורסם ב: הערות על החברה | 0

הרב יהודה אפשטיין קרא למאמר שמופיע פה, “מה עומד מאחרי מה שקורה בשמעון הצדיק” (אבל היה לעורך האתר סבה לשנות את הכותרת) מי שמנסה להבין את פעילות הממשלה, ובעיקר מדיניות המשטרה, בכל הנוגע לשכונת שמעון הצדיק, מתקשה להבין לאן הגענו. … נמשך

פרשת תרומה / הרב יהודה אפשטיין עבודת המקדש – ביטוי לקשר של כלל-ישראל עם הקב”ה

פורסם ב: דברי תורה | 0

בבואנו לפרשת תרומה, בה מתקיימת תכלית העולם והיא השכנת שכינת ה’ בעולמנו זה, שהיא התכלית העליונה והחשובה ביותר, וכפי שביאר זאת הגר”א בפרושו לשיר השירים פרק א פסוק ב, שומה עלינו לעמוד על אבחנה חשובה בעבודת המקדש, והיא העובדה, שקרבנות … נמשך