האם מוסלמי הוא גר תושב? תשובת המאירי, לא

פורסם ב: דברי תורה | 0

האם מוסלמי הוא גר תושב? תשובת המאירי, לא יש לציין שאף על פי שבספר כפתור ופרח פסק שאין הישמעאלים עובדי עבודה זרה, הוא הבין שאין זה דעתו של האבן עזרא, וז”ל (בפרק ה): ‘ואם תאמר שהוא עובד ע”ז רוצה לומר … נמשך

מאמיני דת הדרוזים טוענים שבשבע תקופות התגלה הקב”ה בגופו של אדם

פורסם ב: דברי תורה, הערות | 0

הרי לפי הידוע לי הדרוזים מקבלים את יש”ו הנוצרי שר”י, ומוחמד שר”י, כנביאים. והינם מאמינים שבשבע תקופות התגלה הקב”ה בגופו של אדם . וידועים דברי הרמב”ם בהלכות תשובה ג, טו (בוילנא ז) שהסבור כי יש להקב”ה גוף הרי הוא מין … נמשך

אין מושיבים גר תושב בירושלים

פורסם ב: לא מוגדר | 0

אין מושיבים גר תושב בירושלים רמב”ם הלכות בית הבחירה פרק ז הלכה יד ….ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה, שאוכלין קדשים קלים ומעשר שני לפנים מחומתה, ואלו דברים שנאמרו בירושלים: אין מלינין בה את המת, ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם … נמשך

שימוש לרעה “בהיתר מכירה” סמוך לשנת השמיטה, על ידי רבני השמאל להוכיח למי יש את הזכויות של גר תושב

פורסם ב: דברי תורה | 0

שימוש לרעה “בהיתר מכירה” סמוך לשנת השמיטה, על ידי רבני השמאל להוכיח למי יש את הזכויות של גר תושב ציטוט מתוך מאמרו של הרב איתם הנקין הי”ד ההשלכות של דין “גר תושב” עם התעוררות הדיון הציבורי בחורף הקודם סביב “מכתב … נמשך