עמדת הגר”א: דאפילו לשבח אומה שלימה ג”כ אסור משום לא תחנם, ורבי שמעון בר יוחאי החמיר יותר מרבי יהודה בענין זה

פורסם ב: דברי תורה | 0

מסכת שבת דך לג עמוד ב עם ביאור הרב שטיינזלץ בתוך הברייתא הוזכר כעין תואר לר’ יהודה “ראש המדברים בכל מקום” ושואלים: ואמאי קרו ליה [ומדוע קראו לו] “ראש המדברים בכל מקום “? ומספרים כי הדבר אירע בשל מעשה שהיה. … נמשך

מו”ר הרב אביגדר נבנצל שליט”א : הנשמה – חלק ששייך לקב”ה ונלקח ממקום גבוה מאוד – אך חלילה לא חלק מעצמותו יתברך

פורסם ב: דברי תורה | 0

באתר http://www.hakotel.org.il/hebrew/ask-the-rav/view-question.asp?id=1182&page=&keyword=&x_category= יש שאלה ותשובה בענין מהות הנשמה שאל את הרב מהות הנשמה שאלה:שלום כבוד הרב, מקובל לומר שהנשמה היא חלק א-לוה ממעל. רציתי להבין, מה זאת אומרת “חלק א-לוה ממעל” האם הנשמה היא חלק מהקב”ה ממש? אם כן, הרי … נמשך

בנין המזבח בהר הבית כדרך לעצור את הסכמי הטרור של אוסלו

פורסם ב: דברי תורה | 0

בנין המזבח בהר הבית כדרך לעצור את הסכמי הטרור של אוסלו עד עתה הטקטיקות של הימין לעצור את הסכמי הטרור של אוסלו לא הצליחו. אולי נוכל ללמוד מן התנ”ך טקטיקה מוצלחת כתוב בבראשית פרק ט”ו וַיּוֹצֵ֨א אֹת֜וֹ הַח֗וּצָה וַיֹּ֙אמֶר֙ הַבֶּט־נָ֣א … נמשך

כֹּ֣פֶר לַצַּדִּ֣יק רָשָׁ֑ע וְתַ֖חַת יְשָׁרִ֣ים בּוֹגֵֽד: משלי כא, יח

פורסם ב: דברי תורה | 0

כֹּ֣פֶר לַצַּדִּ֣יק רָשָׁ֑ע וְתַ֖חַת יְשָׁרִ֣ים בּוֹגֵֽד: משלי כא, יח כפר לצדיק רשע צדיק וישר כבר כתבתי למעלה הבדלם. והיפוכם הוא רשע ובוגד. רשע ההיפך מצדיק, ובוגד הוא היפך מישר. ואמר שהרשע הוא “כופר לצדיק”, בעת שנגזרה על הצדיק איזו רעה, … נמשך

משמע מספר קול התור, שטוב הדבר, להוכיח את עשרת השבטים לחזור בתשובה אבל אין ראיה שרצוי לעשות גיור המוני לצאצאי עשרת השבטים שהתבוללו והוגדרו כגויים

פורסם ב: דברי תורה | 0

משמע מספר קול התור, שטוב הדבר, להוכיח את עשרת השבטים לחזור בתשובה אבל אין ראיה שרצוי לעשות גיור המוני לצאצאי עשרת השבטים שהתבוללו והוגדרו כגויים הגר”א מאד מאד התנגד לגיור המוני של הערב רב בימי משה רבנו. כמבואר בפוסט: https://60ribo.org.il/giyur-erev-rav/ … נמשך

גיור הערב רב ליהדות בימי משה רבנו, טוב או רע? -עמדת הגר”א

פורסם ב: דברי תורה | 0

גיור הערב רב ליהדות בימי משה רבנו, טוב או רע? -עמדת הגר”א כל עזי פנים ורשעים שבדור הן מהערב רב כל הגלות וחורבן בית המקדש וכל הצרות הכל על ידי קיבול משה רבינו עליו השלום לערב רב, וכל עזי פנים … נמשך

מה פירוש דור שכולו חייב? השיב הגר”א: חייב כליה, בגלל חנופה למנהיג ודיין הדומה לאגריפס – גם כאשר אין הכרח (אדרת אליהו אסתר, א,ה) !

פורסם ב: דברי תורה | 0

מה פירוש דור שכולו חייב? השיב הגר”א: חייב כליה, בגלל חנופה למנהיג ודיין הדומה לאגריפס – גם כאשר אין הכרח (אדרת אליהו אסתר, א,ה) ! איתא בסוטה בסוף פרק ז’ בשעה שקרא אגריפס המלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי … נמשך

לדעת הגר”א והמלבי”ם לכתחילה יבנו מזבח קטן בהר הבית לעתיד לבוא

פורסם ב: דברי תורה | 0

מלבי”ם יחזקאל פרק מג ודע שמ”ש במשנה דמדות לפרש שמ”ש והאריאל שתים עשרה אמה היה מודד מאמצע המזבח, ורוחב מקום המערכה מצד לצד היה כ”ד אמה, שמזה הוציא שהמזבח למטה היה ל”ב אמות כנ”ל, זה לא יעלה לראב”י דסתמא דמדות … נמשך

תקון חטא המרגלים ע”י בנין ירושלים

פורסם ב: דברי תורה | 0

תקון חטא המרגלים ע”י בנין ירושלים השגות הרמב”ן לספר המצוות לרמב”ם שכחת העשין מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם (מסעי לג … נמשך

חלקו של הגר”א בגאולה – הרב שמואל יניב

פורסם ב: דברי תורה | 0

מאתר http://ravshmuelyaniv.org/books לילה של יום ששי כנגד 500 שנה ושעה של יום ששי = בערך 41.66667 (500/12)*5 = 208 ועוד שליש + 500 = 708 ועוד שליש לכן לא הבנתי איך הרב הגיע לחודש אייר בסרט