וְהִיא שָעָמְדָה – מי עמדה? ווארט לליל הסדר, מוגש לקוראי הגליון (קדושת ציון 77) על-ידי מדריכנו הנפלא הרב מאיר גולדמינץ, בעל הטור על מקומות בארץ

פורסם ב: דברי תורה | 0

בליל הסדר, בהגדה של פסח, אנו מגביהים את כוס היין ואומרים:היא שעמְדָה לאבותִינו ולנו, שלא אֶחָד בּלבָד עמַד עִָלינוּ לכלותַנו, אלָא שבּכָל דור ודור עומְדִים עלִינּו לכָלותנוְ, והַקָדוש בּרוך הוא מַצילנּו מידם. מי זו שעמדה לנו, שבזכותה הקב”ה מצילנו מכל … נמשך

מתי עלינו להתחיל לחפש לתקן את החטאים שהובילו לטבח. במהלך המלחמה? או רק אחרי שהמלחמה הסתיימה בניצחון?

פורסם ב: דברי תורה, הערות על החברה | 0

הייתה לי הנחה שגם באמצע המלחמה, ראוי לחפש את החטאים שגרמו לתבוסות קודמות. שכך פעלו בני ישראל לאחר שהפסידו בקרב הראשון נגד העי. וכאן אציג תזכורת מספר יהושע פרק ז: (א) וַיִּמְעֲל֧וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל מַ֖עַל בַּחֵ֑רֶם וַיִּקַּ֡ח עָכָ֣ן בֶּן־כַּרְמִי֩ בֶן־זַבְדִּ֨י בֶן־זֶ֜רַח … נמשך

ההודיה על הפריחה – בחודש הגאולה ומדוע משיח נקרא בשם צמח?

פורסם ב: דברי תורה | 0

בס”ד ברכת האילנות נוהגים להלכה לברך דווקא על אילנות הנותנים פירות, כמו שכתב המשנה ברורה (סימן רכו ס”ק ב) “ואף בפרח דוקא באילני מאכל שמזה הפרח עתיד להתגדל פרי אבל אילני סרק לא [אחרונים]”. ואף שבראשונים לא נזכר דבר זה כלל, … נמשך

מטרת יציאת מצרים – דברי הרב ישראל אריאל

פורסם ב: דברי תורה | 0

    (הודפס לקראת פרשת שמות תשפ”ג ע”י מכון המקדש) מטרת יציאת מצרים – הרב ישראל אריאל לקראת סוף הפרשה הקב”ה מתוודע אל משה ומבקש ממנו ללכת אל פרעה, כאשר המטרה היא: “שלח את עמי ויעבדני במדבר” (שמות ז’, ט”ז). … נמשך

מלך הכוזרים מאשים את היהודים בחוסר כנות במחויבותם לציון – קטע מכוזרי פרק ב’ – האם זה נכון היום?

פורסם ב: דברי תורה | 0

הרב יהודה הלוי מדווח על שיחה של מלך הכוזרים עם רב חשוב. ספר הכוזרי הוא תיעוד של השיחה. המלך הסכים שהתשובות ששמע מהרב נכונות. כתוצאה מכך התגייר. ספר הכוזרי מאמר ב אות כב כב. אמר החבר: ממה שאמרו בענין זה: … נמשך

הרדב”ז והגואל “שחור המראה” דוד הראובני, רב שלמה מולכו הי”ד, וחידוש הסמיכה

פורסם ב: דברי תורה, הערות | 0

– מעודכן כב אלול תש”פ בזמנו של הרדב”ז הופיע אדם “שחור המראה” המכונה “דוד הראובני” שעשה רושם עז בעולם היהודי ואף בעולם הנוצרי. לפי דוד הראובני, הוא היה אחיו של מלך מצאצאי דוד המלך, שמלך על שבטי ראובן, וגד. הוא … נמשך

שנה שמלך המשיח נגלה בו – פרס (בזה”ז אירן) יחריב את העולם ויהיה פחד גדול בישראל

פורסם ב: דברי תורה | 0

שנה שמלך המשיח נגלה בו – פרס (בזה”ז אירן) יחריב את העולם ויהיה פחד גדול בישראל פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לו – קומי אורי אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה, … נמשך

חלקו של הגר”א בגאולה – הרב שמואל יניב

פורסם ב: דברי תורה | 0

מאתר http://ravshmuelyaniv.org/books לילה של יום ששי כנגד 500 שנה ושעה של יום ששי = בערך 41.66667 (500/12)*5 = 208 ועוד שליש + 500 = 708 ועוד שליש לכן לא הבנתי איך הרב הגיע לחודש אייר בסרט