סמכות מגיד מישרים בענייני הלכה. ספר שיש בו סודות על התורה ודרכי הנהגה שנמסרו לר’ יוסף קארו ע”י מגיד שמיימי

פורסם ב: דברי תורה | 0

ציטוט מפרויקט השו”ת של בר אילן על מגיד מישרים, כהקדמה

מגיד מישרים
רבי יוסף קארו ידוע בכינויו “מרן” ו”המחבר” (של ספר השולחן ערוך). הוא נולד בטולדו שבספרד בשנת ה”א רמ”ח (1488) ונפטר בצפת בשנת ה”א של”ה (1575). בשנת ה”א רנ”ב (1492) גלו הוא ומשפחתו עם הגולה, אשר עזבה את ספרד בעקבות צו הגירוש של המלך פרדיננד והמלכה איזבילה. הוא גדל בתורכיה ולמד תורה שם. בשנת ה”א רצ”ו (1536) עלה מרן לארץ ישראל, התיישב בצפת ושם הוסמך בסמיכות הסנהדרין ע”י רבו הגדול, המהר”י (ר’ יעקב) בי רב. ספרו הגדול בית יוסף, המסודר לפי ספרי הטור, הינו אוסף של כל דעות הפוסקים והמפרשים בהלכה, החל מסוגיית התלמוד וכלה בפסקי בני דורו. שלושת עמודי התווך שעליהם ביסס את פסקיו הם: הרי”ף, הרמב”ם והרא”ש. כשדעותיהם חלוקות, הכריע כדעת שניים נגד אחד. ספרו השולחן ערוך – קיצור של ספרו בית יוסף – הפך לספר הפסק המחייב בכל בית ישראל, אחרי שנוספו עליו הגהות הרמ”א, ונכתבו עליו פירושים וביאורים רבים מאוד. בנוסף חיבר את פירושו הקלאסי ‘כסף משנה’ לספר ‘משנה תורה’ לרמב”ם. תשובותיו נשלחו לקרוב ולרחוק, מהם נדפסו שני קבצים: שו”ת בית יוסף, ושו”ת אבקת רוכל. מרן עסק גם בחכמת הקבלה.
למאגר הוכנס גם ספרו ‘מגיד מישרים’, סודות על התורה ודרכי הנהגה שנמסרו לר’ יוסף קארו ע”י מגיד שמיימי

למאמרו של הרב יהודה לייב קלירס (בצפונות ח) על סמכות מגיד מישרים בענייני הלכה, לחץ בקישור למטה

60ribo.org.il/storage/docs/ענייני_הלכה_שבספר_מגיד_מישרים_למר_הבית_יוסף_חלק_א.pdf

למאמרו של הרב יהודה לייב קלירס (בצפונות ט) על סמכות מגיד מישרים בענייני הלכה – חלק ב, לחץ בקישור למטה
60ribo.org.il/storage/docs/ענייני_הלכה_בספר_מגיד_מישרים_למרן_הבית_יוסף_חלק_ב.pdf

חבר מביא חבר
המאמר בכתובת https://60ribo.org.il/the-magid/
אל עמוד הבלוג