רש”י דורש מאמץ אנושי גדול יותר מאשר הרמב”ם לבנות מחדש את בית המקדש

posted in: דברי תורה | 0

מנחת חינוך מצוה צה והנה מכלי המקדש לעשות ארון וכפורת כמפורש בתורה אך עיקר עשיית הארון כדי שיהיו הלוחות מונחי’ בתוכו כמבואר בפ’ תרומה ונתת אל הארון כו’ את העדות ובפסוק מלכים אין בארון רק שני לוחות העדות ובב”ב פ”ק … Continued

תגלית מרעישה: נמצאה טביעת חותם של המלך חזקיהו

posted in: דברי תורה | 0

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות … Continued

כעסו של יעקב אבינו | הרב אמנון יצחק

posted in: דברי תורה | 0

יש לשאול על הדבר תורה: ספר מסילת ישרים פרק ד יעקב, על שחרה אפו ברחל שאמרה לו הבה לי בנים, אמרו במדרש, זה לשונו: אמר לו הקדוש ברוך – הוא, כך עונים את המעוקות? חייך, שבניך עומדים לפני בנה פסיקתא … Continued

העלייה לרגל בימי הקיסרית אוודוקיה

posted in: דברי תורה | 0

העלייה לרגל בימי הקיסרית אוודוקיה https://har-habait.org/panel/pic/har_habait362.jpg שרידי חומת ירושלים שבנתה הקיסרית אוודוקיה, סמוכים לפינה הדרום מזרחית של הר הבית “בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים. רבן גמליאל אמר: בשבעה בו – חמשה עשר יום אחר החג (=סוכות) כדי שיגיע אחרון שבישראל … Continued

חוץ מיונה, לא מצינו בשאר הנביאים שהלכו לעיירות של אומות העולם, אף על פי שהיו מתנבאים עליהם

posted in: דברי תורה | 0

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת נח פרק י סימן יא [יא] מן הארץ ההוא יצא אשור. לפי שראה אשור שבניו מורדין בהקב”ה ובנו עיר ומגדל בארץ שנער במלכות נמרוד, ולמה נקרא שמו נמרוד, שמרד בהקב”ה, יצא מעצתם והלך לו לארץ … Continued

הרב יהודה עמיחי ממכון התורה והארץ הכריע: תרנגול הבראקל כשר

posted in: דברי תורה | 0

http://www.srugim.co.il/211201-211201 הרב הסרוג הכריע: “תרנגול הבראקל כשר” התרנגול שהובא במיוחד כדי למנוע בעיות כשרות, התגלה כבעייתי עוד יותר. במאמר ארוך וממצה קובע הרב יהודה עמיחי ממכון התורה והארץ – העוף כשר למאכל  במאמר שראה אור לאחרונה, פוסק הרב יהודה עמיחי … Continued

הרב מאזוז: בראקל מהודרים כמו לבנים, מספיק מחומרות

posted in: דברי תורה | 0

http://www.kikar.co.il/244034.html ראש ישיבת ׳כסא רחמים׳ הגאון רבי מאיר מאזוז פסק כי עופות הבראקל המצויים בימים אלו בעיצומה של מחלוקת גדולה ״מהודרים כמו הלבנים, מספיק מחומרות ומחלוקות” (חרדים) לא חקרתי את הנושא של הבראקל אבל יש לי הכרת הטוב כלפי הרב … Continued

בזמנים שאני קושר ציצית כשיטת תוספות אני מקפיד שהחוטים יהיו עבים

posted in: דברי תורה | 0

קודם כל יש לשאול איך קושרים ציצית כשיטת תוספות? הוראות הקשירה מצאתי בקישור כאן אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן … Continued

תקדים בדברי רבנו בחיי לקודים בתורה – ומחקר חדש המבטל את טענותיו של פרופ’ מיה בר הלל הטוענת נגד הקודים

posted in: Uncategorized, דברי תורה | 0

תקדים בדברי רבנו בחיי לקודים בתורה – ומחקר חדש המבטל את טענותיו של פרופ’ מיה בר הלל הטוענת נגד הקודים [רבינו] בחיי בראשית פרק א פסוק ב ויש לך לדעת כי יש בידינו קבלה בפסוק זה של “בראשית” שממנו יוצא … Continued