רש”י דורש מאמץ אנושי גדול יותר מאשר הרמב”ם לבנות מחדש את בית המקדש

posted in: דברי תורה | 0

מנחת חינוך מצוה צה והנה מכלי המקדש לעשות ארון וכפורת כמפורש בתורה אך עיקר עשיית הארון כדי שיהיו הלוחות מונחי’ בתוכו כמבואר בפ’ תרומה ונתת אל הארון כו’ את העדות ובפסוק מלכים אין בארון רק שני לוחות העדות ובב”ב פ”ק … Continued

לראשונה מזה שנים: יהודים עלו לרמה המוגבהת בהר הבית

posted in: Uncategorized | 0

http://www.kikar.co.il/258725.html ברור לי שהרבנים שפסקו לאסור עליה להר הבית עד היום יפסקו שגם עליה לרמה המוגבהת אסורה אבל לא ברור לי עמדת הרבנים שתומכים בעליה. ובינתיים -עיין עוד ב https://har-habait.org/#/articleBody/30844 לפי התגובות למאמר בענין הזה, קצת משמע לי שרוב העולים … Continued

תגלית מרעישה: נמצאה טביעת חותם של המלך חזקיהו

posted in: דברי תורה | 0

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כא עמוד ב אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא: בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, והניחו להדיוטות … Continued

כעסו של יעקב אבינו | הרב אמנון יצחק

posted in: דברי תורה | 0

יש לשאול על הדבר תורה: ספר מסילת ישרים פרק ד יעקב, על שחרה אפו ברחל שאמרה לו הבה לי בנים, אמרו במדרש, זה לשונו: אמר לו הקדוש ברוך – הוא, כך עונים את המעוקות? חייך, שבניך עומדים לפני בנה פסיקתא … Continued