תקדים בדברי רבנו בחיי לקודים בתורה – ומחקר חדש המבטל את טענותיו של פרופ’ מיה בר הלל הטוענת נגד הקודים

פורסם ב: דברי תורה, מדע | 0

לדף אינטרנט המותאם לטלפונים סלולריים לחץ כאן

תקדים בדברי רבנו בחיי לקודים בתורה – ומחקר חדש המבטל את טענותיו של פרופ’ מיה בר הלל הטוענת נגד הקודים

[רבינו] בחיי בראשית פרק א פסוק ב

ויש לך לדעת כי יש בידינו קבלה בפסוק זה של “בראשית” שממנו יוצא שם בן מ”ב המיוחס למדת הדין עד בי”ת של “בהו”, אך ע”י צרופים רבים, ואם תאיר עיני הלב תמצא בו המנין של בהר”ד שזכרתי למעלה, והוא רשום בפרשה, ואותיותיו ארבעתם, בין כל אות ואות מ”ב אותיות, והמשכיל יבין יוכל להבחין כי אין זה דרך מקרה אבל הוא מופת גמור על חדוש העולם כי בטרם הרים יולדו, ולא היה בהר”ד, היה מדת דינו של עולם במקום בהר”ד פועל באין כלי ומוציא כלי למעשהו וזהו מבואר.

בהוצאת מוסד הרב קוק, הרב חיים דב שעועל מביא פרוש על הקטע והוא רשום בפרשה. פי’ ב’ של בראשית, ה’ של ובהו, ר’ של ויאמר אלקים, ד’ של וידבל, אותיות בהר”ד (אזרח בישראל). ו”ע ב”תורת חיים” (עמ’ ד) שמאריך בזה.

בין כל אות ואות. היינו בין “ב” של בראשית ו”ה” של ובהו, ישנן מ”ב אותיות, וכן השאר. – “והוא פלא מפלאות תמים דעים ברוך הוא מרמזי התורה (תורת חיים).


לחץ כאן,לסרטון נוסף באתר אינטרנט זה המציע הוכחה מתמטית לתורה כגילוי אלוקי. ישר כח ל-Oren Evron על תרומתו בהוצאת הסרטונים לאור.