המחלוקת ההלכתית   בין הרב סילבצקי לבין רבי מאיר יעבץ על הר הבית

posted in: דברי תורה | 0

המחלוקת ההלכתית בין הרב סילבצקי לבין רבי מאיר יעבץ על הר הבית

לראות עמדת הרב סילבצקי שמתנגד http://mercazharav.org.il/default.asp?pg=5&id=816
ללחוץ כאן


לראות עמדת הרב יצחק מאיר יעבץ שתומך בעליה להר הבית https://har-habait.org/#/articleBody/30872
ללחוץ כאן