ניסיונה של תנועת דרכנו לגייס את החרדים להשתתף ביום השנה לזכר ראש פושעי אוסלו

posted in: Uncategorized | 0

http://www.kikar.co.il/253313.html

תחת הכותרת “היו נכונים למוצאי יום מנוחה”, נכתב במודעה: “הנה ימים באים ואין איש יודע מה צופן העתיד בארה”ק, כאשר אנשי השלטון עומדים בלא עצה ובלא תשועה לנוכח הסכנה התמידית המרחפת על היישוב בא”י ושפיכות הדמים הנמשכת מזה שנות דור.

“כ”ב שנה חלפו מאז אותו לילה מר ונמהר בו בן עוולה שלח יד בנפשו של יהודי שעמד בראש השלטון וביקש להידבק במידותיהם של בני אברהם ויצחק, אשר מאז ומעולם ביקשו את דרך השלום והשלווה לבלתי להתגרות באומות העולם ולהביא לפיוס בין בני ישראל היושבים בציון לבין שכניהם. והנה מעשי ידי בני עוולה ומחרחרי מלחמה ומדון – גדעו את דרך ההשתדלות למען שלום ופיוס למען פיקוח נפש.

“מאז ליל הרצח חלפו למעלה משני עשורים, דם יהודי נשפך כמים ואלפים מבני ישראל נהרגו ונפצעו במאורעות טרור איומים, השנאה והפירוד בין חלקי העם אוכלים כל חלקה טובה ואנו אנה אנו באים?! אשר על כן נתייצב כולנו כאיש אחד בלב אחד, במוצש”ק פר’ וירא, ט”ו חשון תשע”ח, לסדר ”רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני” ברחבת כיכר מלכי ישראל, הלוא היא כיכר ראבין בת”א, לעצרת המונים להביע את דעתנו בריש גלי ולהתוודע ולהיגלות: ידינו לא שפכו את הדם הזה!

הערה:

מלבד הנזק הגדול שעשה לארץ ישראל, הפושע הנ”ל גם התווכח עם משה רבנו ועזר למר”צ לשטוף את מוחו של הציבור למען נישואי תערובת