המיועד לישראל בתחילה ע"י הגויים
מתוך מאמר “ארץ זו היא ארצי” ע”י אלי א. הרץ
http://www.mythsandfacts.org/

 

בספר יהושע, בפרק א, גבולות גדולים יותר מהמפה המובאת לעיל מובטחים על ידי הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, ככתוב:
“כָּל מָקוֹם אֲשֶׁר תִּדְרֹךְ כַּף רַגְלְכֶם בּוֹ לָכֶם נְתַתִּיו כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֶל מֹשֶׁה:
מֵהַמִּדְבָּר וְהַלְּבָנוֹן הַזֶּה וְעַד הַנָּהָר | הַגָּדוֹל נְהַר פְּרָת כֹּל אֶרֶץ הַחִתִּים וְעַד הַיָּם הַגָּדוֹל מְבוֹא הַשָּׁמֶשׁ יִהְיֶה גְּבוּלְכֶם:”

מצוה להרחיב את בעלות ישראל בארץ ישראל כמבואר בשלחן ערוך, אורח חיים ש”ו הלכה י”א:
“מותר לקנות בית בארץ ישראל מן האינו יהודי בשבת וחותם ומעלה בערכאות.”
והסביר המשנה ברורה: “לקנות בית – וכיצד הוא עושה מראה לו כיסים של דינרין והאינו יהודי חותם ומעלה בערכאות אבל אסור ליתן לו מעות להדיא.”
“בארץ ישראל –וסוריא כארץ ישראל לדבר זה כן כתב הרמב”ם ועיין במ”א מה שכתב בזה.” …”התירו בכאן ע”י אינו יהודי משום ישוב ארץ ישראל.”


“אשריכם שתזכו לקיים מצות הרחבה עפ”י צו הנבואה, ‘הרחיבי מקום אהלך’ (ישעיה נ”ד) שמצוה זו תביא את קיבוץ הגלויות ברחמים, ככתוב שם אחריה כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו וגו’ וברחמים גדולים אקבצך”.
קטע מברכת הגר”א לתלמידיו שהבטיחו לו נאמנה לנסוע לארה”ק ועיין עוד בענין זה, במאמר באתר, נסי מלחמת המפרץ

רשימת
נושאים קבועים